21 projektnih vlog oddanih v šestem roku za predložitev projektov

V torek, 18. junija 2019, se je ob 12:00 zaključil šesti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020.

Do navedenega roka je bilo oddanih 21 projektnih vlog. Spodaj lahko najdete tabelo z vsemi pravočasno prispelimi vlogami in zahtevanimi zneski.

 

 

 

 

Order Project ID Acronym Name of the project Priority Axis Specific Objective Lead Partner ERDF amount requested (in EUR)
1 SIHU219 KIS-LED Ledinska imena na dvojezičnih območjih v Prekmurju in Porabju/Földrajzi nevek Muravidék és Rábavidék kétnyelvű területén 2 2 Research Centre of the Slovenian Academy of the Sciences and Arts  €    230.493,65
2 SIHU221 capCROSSplan Krepitev kapacitet razvojnih organizacij na področju čezmejnega regionalnega sodelovanja / Fejlesztési szervezetek kapacitásainak erősítése a határon átnyúló regionális együttműködés terén 2 2 Development agency Sinergija  €        345.911,75
3 SIHU124 Act4progress Trajnostni ukrepi za izboljšanje delovnih pogojev in učinkovitosti javnih institucij/
A közintézetek munkafeltételeit és hatékonyságát javító fenntartható intézkedések
2 2 University Medical Centre Maribor  €    263.589,25
4 SIHU225 COMPETENCE 4.0 ZBOLJŠANJE KOMPETENC IN ZMOGLJIVOSTI ČEZMEJNIH INSTITUCIJ TER JAVNIH STORITEV NA PODROČJU INDUSTRIJE 4.0
IPAR 4.0 (ÉS KOMPETENCIA 4.0) TERÜLETÉRE FÓKUSZÁLÓ INTÉZMÉNYI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI KOMPETENCIÁK ÉS KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE
2 2 POMURJE TECHNOLOGY PARK  €        339.163,6
5 SIHU226 Riding2GETHR Skupaj v sedlu: Krepitev institucionalnega sodelovanja na področju aktivnosti in terapije s konjem / Együtt a nyeregben: Az intézményi együttműködés erősítése a lovas tevékenységek és a lóterápia területén 2 2 Zavod nazaj na konja, Zavod za razvoj, raziskave in izobraževanje v konjeništvu in na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja  €        196.630,5
6 SIHU227 Know AVE Knowledge center for Cross border collaboration in electrical vehicle and autonomous driving /
/ Center znanja za čezmejno sodelovanje na področju električnih vozil in avtonomne vožnje / Határon átnyúló tudáscentrum az elektromos járművek és az önvezető megoldások terén
2 2 University of Maribor  €        252.435,79
7 SIHU230 RuralCoop Čezmejno institucionalno sodelovanje za povečanje trajnosti in kakovosti proizvodnje “lokalnih proizvodov” – Határon átnyúló intézményi együttműködés a „helyitermék” előállítás fenntarthatóságának, színvonalának emelése céljából 2 2 Smart House Martjanci – Institution for research and sustainable development Martjanci  €        286.953,2
8 SIHU232 SI-HU PRO Strateško sodelovanje institucij za skladno uporabo projektnih rezultatov v slovensko-madžarski obmejni regiji / Stratégiai intézményi együttműködés a projekteredmények koherens hasznosítására a szlovén-magyar határtérségben 2 2 Self-Government Office of Vas County  €    289.000
9 SIHU233 MUDI-ZOP Multidisciplinarni pristop k zdravstveni obravnavi otrok s posebnimi potrebami/
A sajátos nevelési igényű gyermekek orvosi kezelésének multidiszciplináris megközelítése
2 2 Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor  €        349.718,51
10 SIHU234 CircCluster Grozd krožnega gospodarstva za SI-HU čezmejno območje 2 2 University of Maribor  €        259.408,48
11 SIHU235 e-documenta Pannonica 2 Nadgradnja skupne baze in spletnega portala z novimi interaktivnimi vsebinami / A közös adatbázis és web portál bővítése új, interaktív tartalmakkal 2 2 Pomurje Museum Murska Sobota  €        260.084,44
12 SIHU236 Digit Next Intézményi összefogás és együttműködés a Digitális Átállási folyamatok elősegítéséért 2 2 Chamber of Commerce and Industry of Nagykanizsa  €        338.325,7
13 SIHU237 MOTIVAGE Idősbarát régió kialakítása a határtérségben, a biztonságos és aktív időskort elősegítő, hosszú távú együttműködések kialakításával / Vzpostavitev starejšim prijazne regije na čezmejnem območju z vzpostavitvijo dolgoročnega sodelovanja za spodbujanje varne in aktivne starosti 2 2 MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás  €        288.116,00
14 SIHU238 S-CONNECT Institucionalna krepitev zmogljivosti za zdravo regijo: nova znanja za revitalizacijo športnih resursov /
Intézményes kapacitásfejlesztés az egészséges régióért: a sporterőforrások revitalizálását szolgáló új ismeretek
2 2 Municipality of Radenci  €        338.801,79
15 SIHU239 FENIKS Vzpostavitev sistema trajnostnega medinstitucionalnega sodelovanja v čezmejni regiji z vidika obvladovanja novih izzivov. / A határokon átnyúló régióban működő fenntartható intézményközi együttműködés rendszerének kialakítása az új kihivások kezelése 2 2 Projektna razvojna agencija in komunikacija d.o.o.  €        266.770,8
16 SIHU240 GreenReg Krepitev zelenih kompetenc institucij regionalnega razvoja 2 2 Development centre Murska Sobota  €        164.126,92
17 SIHU241 WeCare Vzpostavitev nove storitve socialne oskrbe / Az új szociális gondozási szolgáltatások kialakulása 2 2 DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDAVA  €        348.781,77
18 SIHU242 INTERMED Povezovanje za krepitev medgeneracijskega sodelovanja/Kapcsolatépítés a generációk közötti együttműködés erősítésére 2 2 Povezovanje za krepitev medgeneracijskega sodelovanja/Kapcsolatépítés a generációk közötti együttműködés erősítésére  €        291.008,12
19 SIHU243 WeShareCare Izboljšanje socialne vključenosti in storitev ter boljša mobilnost za osebe v oskrbi v ruralnih območjih Slovenije in Madžarske / A szlovákiai és a magyar vidéki területeken gondozottak társadalmi befogadása, a szolgáltatások és a mobilitás javítása 2 2 Centre for Health and Development Murska Sobota  €        282.710,00
20 SIHU245 GOR-POR Skupna čezmejna razvojna strategija Goričkega in Porabja / Goričko és Rábavidék közös határon átnyúló fejlesztési stratégiája 2 2 The Slovenian Provinces Public Benefit Non-profit Ltd.  €        202.997,00
21 SIHU246 R – CPK Regionalni center za razvoj poklicnih kompetenc
Regionális Szakmai Kompetenciafejlesztő Központ
Center for development of vocational competences
2 2 Adult Education Center Lendava  €        156.969,27