21 project applications submitted in the sixth deadline for the submission of projects

On Tuesday, 18th June 2019 at 12:00 the sixth deadline for the submission of project applications in the frame of the Open Call for Proposals of the Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia-Hungary in the period 2014-2020 ended.

Until the closure of the deadline, 21 project applications were submitted. Below you can find the table of all received applications with requested amounts.

 

 

 

 

 

Order Project ID Acronym Name of the project Priority Axis Specific Objective Lead Partner ERDF amount requested (in EUR)
1 SIHU219 KIS-LED Ledinska imena na dvojezičnih območjih v Prekmurju in Porabju/Földrajzi nevek Muravidék és Rábavidék kétnyelvű területén 2 2 Research Centre of the Slovenian Academy of the Sciences and Arts  €    230.493,65
2 SIHU221 capCROSSplan Krepitev kapacitet razvojnih organizacij na področju čezmejnega regionalnega sodelovanja / Fejlesztési szervezetek kapacitásainak erősítése a határon átnyúló regionális együttműködés terén 2 2 Chamber of Commerce and Industry of Zala County  €         169.954,49
3 SIHU224 Act4progress Trajnostni ukrepi za izboljšanje delovnih pogojev in učinkovitosti javnih institucij/
A közintézetek munkafeltételeit és hatékonyságát javító fenntartható intézkedések
2 2 University Medical Centre Maribor  €    263.589,25
4 SIHU225 COMPETENCE 4.0 IZBOLJŠANJE KOMPETENC IN ZMOGLJIVOSTI ČEZMEJNIH INSTITUCIJ TER JAVNIH STORITEV NA PODROČJU INDUSTRIJE 4.0
IPAR 4.0 (ÉS KOMPETENCIA 4.0) TERÜLETÉRE FÓKUSZÁLÓ INTÉZMÉNYI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI KOMPETENCIÁK ÉS KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE
2 2 POMURJE TECHNOLOGY PARK  €        339.163,6
5 SIHU226 Riding2GETHR Skupaj v sedlu: Krepitev institucionalnega sodelovanja na področju aktivnosti in terapije s konjem / Együtt a nyeregben: Az intézményi együttműködés erősítése a lovas tevékenységek és a lóterápia területén 2 2 Zavod nazaj na konja, Zavod za razvoj, raziskave in izobraževanje v konjeništvu in na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja  €        196.630,5
6 SIHU227 Know AVE Knowledge center for Cross border collaboration in electrical vehicle and autonomous driving /
/ Center znanja za čezmejno sodelovanje na področju električnih vozil in avtonomne vožnje / Határon átnyúló tudáscentrum az elektromos járművek és az önvezető megoldások terén
2 2 University of Maribor  €        252.435,79
7 SIHU230 RuralCoop Čezmejno institucionalno sodelovanje za povečanje trajnosti in kakovosti proizvodnje “lokalnih proizvodov” – Határon átnyúló intézményi együttműködés a „helyitermék” előállítás fenntarthatóságának, színvonalának emelése céljából 2 2 Smart House Martjanci – Institution for research and sustainable development Martjanci  €        286.953,2
8 SIHU232 SI-HU PRO Strateško sodelovanje institucij za skladno uporabo projektnih rezultatov v slovensko-madžarski obmejni regiji / Stratégiai intézményi együttműködés a projekteredmények koherens hasznosítására a szlovén-magyar határtérségben 2 2 Self-Government Office of Vas County  €    289.000,00
9 SIHU233 MUDI-ZOP Multidisciplinarni pristop k zdravstveni obravnavi otrok s posebnimi potrebami/
A sajátos nevelési igényű gyermekek orvosi kezelésének multidiszciplináris megközelítése
2 2 Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor  €        349.718,51
10 SIHU234 CircCluster Grozd krožnega gospodarstva za SI-HU čezmejno območje
Körkörös gazdaság klaszter a SI-HU határon átnyúló térség számára
2 2 University of Maribor  €        259.408,48
11 SIHU235 e-documenta Pannonica 2 Nadgradnja skupne baze in spletnega portala z novimi interaktivnimi vsebinami / A közös adatbázis és web portál bővítése új, interaktív tartalmakkal 2 2 Pomurje Museum Murska Sobota  €        260.084,44
12 SIHU236 Digit Next Intézményi összefogás és együttműködés a Digitális Átállási folyamatok elősegítéséért 2 2 Chamber of Commerce and Industry of Nagykanizsa  €        338.325,7
13 SIHU237 MOTIVAGE Idősbarát régió kialakítása a határtérségben, a biztonságos és aktív időskort elősegítő, hosszú távú együttműködések kialakításával / Vzpostavitev starejšim prijazne regije na čezmejnem območju z vzpostavitvijo dolgoročnega sodelovanja za spodbujanje varne in aktivne starosti 2 2 MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás  €        288.116,00
14 SIHU238 S-CONNECT Institucionalna krepitev zmogljivosti za zdravo regijo: nova znanja za revitalizacijo športnih resursov /
Intézményes kapacitásfejlesztés az egészséges régióért: a sporterőforrások revitalizálását szolgáló új ismeretek
2 2 Municipality of Radenci  €        338.801,79
15 SIHU239 FENIKS Vzpostavitev sistema trajnostnega medinstitucionalnega sodelovanja v čezmejni regiji z vidika obvladovanja novih izzivov. / A határokon átnyúló régióban működő fenntartható intézményközi együttműködés rendszerének kialakítása az új kihivások kezelése érdekében. 2 2 Projektna razvojna agencija in komunikacija d.o.o.  €        266.770,8
16 SIHU240 GreenReg Krepitev zelenih kompetenc institucij regionalnega razvoja 2 2 Development centre Murska Sobota  €        164.126,92
17 SIHU241 WeCare Vzpostavitev nove storitve socialne oskrbe / Az új szociális gondozási szolgáltatások kialakulása 2 2 DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDAVA  €        348.781,77
18 SIHU242 INTERMED Povezovanje za krepitev medgeneracijskega sodelovanja/Kapcsolatépítés a generációk közötti együttműködés erősítésére 2 2 Mosaic-Association for social inclusion, social enterprise  €        291.008,12
19 SIHU243 WeShareCare Izboljšanje socialne vključenosti in storitev ter boljša mobilnost za osebe v oskrbi v ruralnih območjih Slovenije in Madžarske / A szlovákiai és a magyar vidéki területeken gondozottak társadalmi befogadása, a szolgáltatások és a mobilitás javítása 2 2 Centre for Health and Development Murska Sobota  €        282.710,00
20 SIHU245 GOR-POR Skupna čezmejna razvojna strategija Goričkega in Porabja / Goričko és Rábavidék közös határon átnyúló fejlesztési stratégiája 2 2 The Slovenian Provinces Public Benefit Non-profit Ltd.  €        202.997,00
21 SIHU246 R – CPK Regionalni center za razvoj poklicnih kompetenc
Regionális Szakmai Kompetenciafejlesztő Központ
Center for development of vocational competences
2 2 Adult Education Center Lendava  €        156.969,27
               
               
               
               
               

 

 

RIGHT PROFESSION – Young and professionally

On 5 June 2019, the final conference of the RIGHT PROFESSION II project was held in Zalaegerszeg in Hungary, where the proactive partnership signed a new subsidy contract for the project with the acronym DUAL TRANSFER based on the results of the Right profession II project.

New version of the Guidelines on reporting on the project progress and Archiving and closure published!

New version (version 3) of Part 5 of the Implementation Manual for Beneficiaries and new version (version 2) of Part 7 of the Implementation Manual for Beneficiaries were published, which contains the guidelines on reporting about the project progress and on archiving and closure of the project.

The new or content wise updated versions are available on the programme website in the Implementation Manual for Beneficiaries (Part 5 and Part 7) or in the frame of the Application Pack of the Open Call.