slide-intereg-hu

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020

14a

Domov

1

Nove priložnosti - Novi izzivi

13

Novo obdobje - Nova perspektiva

Odprti razpis

Program Interreg V-A Slovenija-Madžarska bo deloval po sistemu Odprtega razpisa do porabe razpoložljivih sredstev.

eMS

Web eMS

eMS je sistem za spremljanje projektov, ki s pomočjo svojega komunikacijskega portala podpira oddajo, potrjevanje, upravljanje in administracijo projektov v okviru programa sodelovanja.

E-novice

Novice in dogodki, ki so povezani s Programom sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Z vašim elektronskim naslovom se lahko naročite na e-Novice in tako boste brezplačno prejemali novice in obvestila povezana z programom. Vaši posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja v okviru programa.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Program financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru alokacije sredstev Evropskega teritorialnega sodelovanja. Program spada med čezmejne programe, ki so označeni v sklopu A. V finančnem obdobju 2014-2020 je za sofinanciranje projektov na voljo skupaj 13,295,015.00 EUR sredstev ESRR.

Novice

Nova verzija navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence

Obveščamo vas, da je na spletni strani programa objavljena nova verzija (verzija 2.0) navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence.

Projekt MURA RABA TOUR predstavljen v Evropskem parlamentu

/
Ekipa vodilnega partnerja je v Evropskem parlamentu slovenskim poslancem predstavila projekt MURA RABA TOUR.

S kosovskimi in makedonskimi predstavniki o izvajanju programov evropskega teritorialnega sodelovanja

/
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v vlogi Organa upravljanja (za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška) na tridnevnem študijskem obisku gosti predstavnike izvajalskih teles čezmejnega programa sodelovanja Kosovo-Makedonija 2014–2020, ki se izvaja v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč.

ESCAPE - Javni natečaj: praktične nagrade pri obisku

/
V mesecu aprilu 2017 je zaživel projekt ESCAPE v katerem partnerji pripravljajo nepozabno doživetje v obliki pobegov po poteh strpnosti.
  © Copyright - SI Interreg V-A Slovenija-Madžarska