46 pályázat került benyújtásra az első benyújtási határidőre

Resume-Successfully-Submitted[1]Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 Nyílt Pályázati Felhívásának keretében 2016. február 12-én, pénteken lejárt a pályázatok első benyújtási határideje.

A határidő lejártáig 46 pályázat került benyújtásra. Az alábbiakban megtalálja az összes beérkezett pályázatot és az azokban kérelmezett összegeket tartalmazó táblázatot.

A pályázatok következő benyújtási határideje várhatóan augusztusban lesz. A második benyújtási határidő pontos dátuma a program honlapján kerül majd közzétételre a határidő vége előtt legalább két hónappal.

És mivel az Ön véleménye fontos számunkra, kérjük, legyen olyan kedves, és töltse ki a rövid kérdőívet azzal kapcsolatban, hogy mennyire volt elégedett a benyújtási procedúrával. Előre is köszönjük! KÉRDŐÍV

Order Project ID Acronym Name of the project Lead Partner Priority Axis Specific Objective ERDF amount requested (in EUR)
1 SIHU4 FEEL COUNTRY Razvoj trajnostnega agro turizma v Sloveniji in na Madžarskem / A fenntartható agroturizmus fejlesztése Szlovéniában és Magyarországon IAS – Institute for advanced technologies and sustainable development Murska Sobota 1 1  €                          618.085,88
2 SIHU7 VARNO SKUPAJ Čezmejno sodelovanje na področju zaščite in reševanja ter priprava skupnega programa usposabljanja /Határon átnyúló katasztrófavédelmi együttműködés és a közös felkészítési program kidolgozása Municipality Murska Sobota 2 1  €                          274.512,38
3 SIHU15 MobiLearn Razvoj programov za dvig senzibilnosti in kapacitet javnih institucij za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti / Tréningprogramok kidolgozása közintézmények fenntartható közlekedés iránti érzékenyítése és kapacitásnövelés céljából Development agency Sinergija 2 1  €                          344.478,25
4 SIHU18 Green Exercise Aktív turisztikai termékek fejlesztése a szlovén-magyar határtérség kulturális és természeti öröksége ismertségének növelése érdekében/Razvoj turističnih produktov za povečanje prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine ob slovensko-madžarski meji Őrség National Park Directorate 1 1  €                          882.321,31
5 SIHU20 ETHOS TOUR Etični turizem / Etikus turizmus Municipality Moravske Toplice 1 1  €                      1.149.672,50
6 SIHU21 Gastronomija Doživetje panonske gastronomije II/ Pannon gasztronómiai élmények II Association for the Promotion and Protection of Prekmurje Specialities 1 1  €                          740.440,06
7 SIHU24 Building on tradition Múltunk a jövőnk biztosítéka – Preteklost je zagotovilo naše prihodnosti Slovenian Provinces Public Benefit Non-profit Ltd. 1 1  €                          846.690,94
8 SIHU27 AGEING SOCIETY Az elöregedő társadalom kihívásai a magyar-szlovén határtérségben/Izzivi starajoče se družbe v madžarsko-slovenskem mejnem prostoru Government Office of Zala County 2 1  €                          131.605,14
9 SIHU29 ENERGYMAN Vzpostavitev skupne informacijske platforme za energetsko upravljanje v lokalnih skupnostih, priprava akcijskih načrtov za varčno rabo in obnovljive vire energije ter priprava ogljičnih odtisov občin in nekaterih turističnih objektov Energy agency of Podravje – institution for sustainable energy use 2 1  €                          324.413,41
10 SIHU31 Pannonia AMBER ROUTE Skozi  trgovsko povezavo Jantarjeve poti – ohranjanje skupne rimske kulturne  identitete / A közös római múlt öröksége a Borostyánkő út mentén Scientific Reserch Centre Bistra Ptuj 1 1  €                          630.395,88
11 SIHU32 Route2WINE Richness of winehills /Bogastvo vinskih gričev/Szőlőhegyek gazdagsága. Scientific Research Centre Bistra Ptuj 1 1  €                          844.158,13
12 SIHU33 TURIZEM S POMOČJO KONJA GENERATOR TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZA ODKRIVANJE NARAVNIH IN KULTURNIH BISEROV ZELENE IN PREBIVANJA VREDNE REGIJE / A TERMÉSZETI ÉS A KULTÚRÁLIS GYÖNGYSZEMEK FELTÁRÁSÁNAK ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK GENERÁTORA TERMÉSZETES ÉS VÁROSI KÖRNYEZETBEN NAZAJ NA KONJA, Institute for Development, Research and Education in the field of Equitation, Horsemanship and Equine assisted activities and therapies 1 1  €                          599.488,00
13 SIHU35 GO IN NATURE Gradnja in Obnova turistične Infrastrukture v zavarovanih območjih Narave – NATUREA turisztikai infrastruktúra építése és felújítása a NATURA védett természeti területein Municipality Murska Sobota 1 1  €                      1.009.978,69
14 SIHU39 TRACK Tradition, Culture/Craft, Kindness Municipality Veržej 1 1  €                          640.876,19
15 SIHU40 Lend(a)va-Galambok Tours Egészség és kultúra helyben, mindenkinek! – Zdravje in kultura lokalno, vsakomur! Ros Solis Foundation 1 1  €                          348.436,50
16 SIHU41 Pannon Pleasure II Pannon Pleasure II Municipality of Lendava 1 1  €                          957.285,31
17 SIHU43 Turisztikai integráció Mura Régió kulturális örökség védelme és a turisztikai kínálat integrációjaVarstvo kulturne dediščine Regije Mura in integracija turistične ponudbe

/Turistično povezovanje

Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás 1 1  €                          460.736,56
18 SIHU44 ReCooP Capacity Building in the SI-HU border region Self Government Office of Vas County 2 1  €                          348.115,97
19 SIHU45 SI HIŠA – HU HÁZ Kapitalizacija prenovljenih hiš v čezmejnem območju z uporabo inovativnega geomatičnega orodja za promoviranje novih turističnih produktov/ Development agency Sinergija 1 1  €                          568.638,06
20 SIHU46 InterMAG Iterpretational Tourism Magnets Maribor Development Agency 1 1  €                      1.167.068,38
21 SIHU48 CBT A cross-border tale / Čezmejna pripovedka / Határon átnyúló elbeszélés Maribor Development Agency 2 1  €                          274.628,34
22 SIHU49 SAINT GEORGE Az ember, a ló és a természet kapcsolata a lovas turizmus által MASH European Grouping of Territorial Cooperation 1 1  €                          207.604,69
23 SIHU50 FOLLOW Povečanje usposobljenosti občinskih uprav za delo z družbenimi omrežji in s tem povečanje informiranosti in sodelovanja s strani občanov / Helyi önkormányzatok kompetncia növelése a szociális hálózatok kezelésében Energy agency of Podravje – institution for sustainable energy use 2 1  €                          263.339,31
24 SIHU51 RURAL KNOWLEDGE NETWORK Z novimi znanji do inovativnih čezmejnih turističnih produktov in večje prepoznavnosti
/
Új tudással innovatív határon átnyúló turisztikai termékek és nagyobb felismerés írányában
Association for Sustainable Rural Development Žitek 1 1  €                          338.092,44
25 SIHU52 Natur-Kul Natur-Kul – Naravna in kulturna dediščina kot neizkoriščen potencial v turizmuNatur-Kul – Természeti és kulturális örökségünk, mint kiaknázatlan turisztikai lehetőség Smart House Martjanci –  Institution for research and sustainable development Martjanci 1 1  €                          442.680,00
26 SIHU53 HeToDe Health Tourism Development Academy University of Pannonia 1 1  €                          171.587,97
27 SIHU54 Right Profession II Pravi poklic za razvoj regije / Megfelelő szakmát a régió fejlődéséért Pomurje Chamber of Commerce and Industry 2 1  €                          348.737,25
28 SIHU55 SocioHealth Egészséges válasz a szociális kihívásokra / Zdrav odgovor na socialne izzive Zala County Development Public Nonprofit Ltd. 2 1  €                          264.207,44
29 SIHU56 e-documenta Pannonica Interdisciplinarna baza podatkov o kulturni dediščini območja za povečanje atraktivnosti krajevInterdiszciplináris adatbázis a térség kulturális örökségéről a települések vonzerejének növeléséhez Pomurje museum Murska Sobota 1 1  €                          364.550,97
30 SIHU57 IronCurtainCycling Közös kerékpáros turisztikai desztináció létrehozása a Vasfüggöny által kettészakított határtérség integrációjára, a rurális területek bevonásával a zöld turizmusba Local Government of Zala County 1 1  €                      1.999.977,75
31 SIHU58 ODDO Od knjige do doma / Könyvtől az otthonig Parish Odranci 1 1  €                            91.315,71
32 SIHU61 STAY TRAJNOSTNI TURIZEM KOT KLJUČNI DEJAVNIK POVEČANJA PRIVLAČNOSTI PREKOMEJNE REGIJE/A FENNTARTHATÓ TURIZMUS KULCSFONTOSSÁGU TÉNYEZŐJE A HATÁRON ÁTNYÚLÓ RÉGIÓ VONZEREJÉNEK NÖVELÉSÉBEN RADIO MURSKI VAL, radio company, Ltd. 1 1  €                          409.726,09
33 SIHU62 GREENLOC TURIZEM V TRENDU ZELENE PRIHODNOSTI / TURIZMUS A ZÖLD JÖVŐ TRENDJÉBEN Local development foundation for Pomurje region 1 1  €                          439.658,38
34 SIHU63 ESCAPE POBEG IZ ZGODOVINE V PRIHODNOST – PO POTI STRPNOSTI / MENEKÜLÉS A TÖRTÉNELEMBŐL A JÖVŐBE – A TOLERANCIA ÚTJÁN Municipality of Apače 1 1  €                          820.996,06
35 SIHU64 GastroFuture A jövő gasztronómiája az oktatás segítségével/Gastronomija prihodnosti s pomočjo izobraževanja Zala County Foundation for Enterprise Promotion 1 1  €                          311.084,34
36 SIHU65 Greenfoot Greenfoot –  Hiánypótló túraútvonal kialakítása Zalaegerszeg és Muraszombat között innovatív elemekre és minőségi szolgáltatásokra építve Municipality of Zalaegerszeg City of County Rank 1 1  €                          592.654,13
37 SIHU66 LIVE GREEN TOURISM Povezovanje zelene turistične ponudbe z vpeljevanjem novih možnosti nastanitev / A zöld turisztikai kínálat összekapcsolása új szálláshelyi kapacitások bevezetésével. Slovene Chamber of agriculture and forestry – Institute of Agriculture and Forestry Murska Sobota 1 1  €                          461.138,59
38 SIHU69 IMAGINE Izboljšanje institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem energetske in klimatske pismenosti / Intézményi együttműködés növelése az energia- és klímaismeretek erősítésével // Improving institutional cooperation through fostering energy and climate literacy University of Maribor 2 1  €                          157.573,23
39 SIHU67 R-CELL Regional Center for Lifelong learning Adult education center Lendava 2 1  €                          173.901,80
40 SIHU71 ReCharge Na novo napolnjene obmejne e-mobilne regije / Határmenti E-Mobil régiók újratöltve Zala County Development Public Nonprofit Ltd. 2 1  €                          341.197,88
41 SIHU72 EAT & DRINK LOCAL Spodbujanje trajnostnega čezmejnega sodelovanja na področju uporabe lokalne hrane / A fenntartható, határokon átnyúló együttműködés ösztönzése a helyi élelmiszer használata területén The Research and Educational Centre Mansion Rakičan 2 1  €                          346.962,94
42 SIHU74 GUSTO Gasztronómia-turizmus: a Várostól a VidékigKulinarika v mestnem in podeželskem turizmu Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje 1 1  €                          324.785,00
43 SIHU76 CHERISH CASTLES – SUSTAINABLE HERITAGE Foundation for Events, Traditions and Culture of Egervár 2 1  €                          211.295,55
44 SIHU77 MURARABA.EU Kreiranje in plasiranje novega turističnega produkta kot integralnega dela sodobne turistične ponudbe naravne in kulturne dediščine med Muro in Rabo HI-FI Videostudio d.o.o. 1 1  €                          712.545,63
45 SIHU78 ODDO Od knjige do doma /A »Könyvtől az otthonig« Parish Odranci 1 1  €                            91.315,71
46 SIHU81 ETHOS TOUR Etični turizem / Etikus turizmus Municipality Moravske Toplice 1 1  €                      1.149.672,50

 

KÖZLEMÉNY A PÁLYÁZATI BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ LEJÁRTÁRÓL

deadlineEzúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program Nyílt Pályázati Felhívásának keretében a pályázatok benyújtási határideje 2016. február 12., péntek éjjel 11 óra 59 perc.

Tekintettel a közelgő határidőre azt javasoljuk, hogy pályázatát mihamarabb nyújts be, nem várjon az utolsó pillanatig.

Az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program Közös Titkárságán a tartalmi kérdésekkel kapcsolatos támogatás (T: 0036 92 511 070) és az eMS belépéssel kapcsolatos támogatás (T: 00386 1 400 3160) délután 5 óráig lesz elérhető.

Technikai támogatás (abban az esetben ha elérhetetlen az eMS rendszer) az alábbi telefonszámon éjfélig áll rendelkezésre: 00386 1 400 34 52.

Sikeres pályázati benyújtást kívánunk!

Tájékoztatás a Pályázati Csomag módosításáról

Tájékoztatjuk, hogy az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2015.12.18-án közzétett pályázati dokumentációjában változás történt.

A Projektpartneri nyilatkozat megváltozott.

A pályázat benyújtása során kérjük, hogy az új mellékletet használja.

Helyesbites

Izjava projektnega partnerja – Projektpartneri nyilatkozat FINAL