Az eMS informatikai rendszer új változatának bemutatása az Audit Hatóság, valamint az osztrák, horvát, magyar és szlovén ellenőrző szervezetek képviselőinek részére

A Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala – mint az Interreg V-A Szlovénia-Ausztria, Szlovénia-Magyarország és Szlovénia-Horvátország Együttműködési Programok Irányító Hatósága (IH) és Közös Titkársága (KT) – bemutatta az elektronikus Monitoring Rendszer (eMS) új verzióját az Együttműködési Programok Ellenőri Csoportjai képviselőinek.

Lezajlott a “Back in the day” projekt sajtókonferenciával egybekötött nyitó rendezvénye

2018. április 13-án, pénteken a Back in the day projektpartnerei a Rakičani Kastélyban találkoztak a határmenti térség közös kulturális örökség helyzetének áttekintése és szabadtéri múzeumi formában való megőrzésének lehetőségei megvitatása céljából. Az egyeztetésen a kultúra és turizmus területeinek további résztvevői, szakemberek, a nagyközönség és a média képviselői is jelen voltak.

SIKERES WORKSHOPOT TARTOTTUNK A PÁLYÁZÓKNAK ÉS A JELENTÉSTÉTELRŐL

2018. május 8-án, kedden, a magyarországi Gosztolán került sor a jelentéstétellel kapcsolatos, valamint az 5. beadási határidő lehetséges pályázói számára megtartott workshopra.

A workshopon prezentáció hangzott el arról, miként lehet a beavatkozási logika szempontjából jó minőségű projekteket kidolgozni, és mik voltak az előző beadási határidőkben kapott pályázatok leggyakoribb hibái. A résztvevők megismerkedtek a tájékoztatás és kommunikáció során alkalmazandó programszabályokkal is. A délelőtti programot az eMS rendszeren keresztül történő jelentéstételről szóló előadás zárta.

A délután folyamán a 2. prioritási tengely két projektje mutatkozott be. Mindkét előadás központi témája az volt, hogy hogyan lehet sikeres és jóváhagyott projektet előkészíteni. Ezekben a projektekben is voltak hibák a korábbi beadási körökben, amiket szakmai segítséggel korrigálni tudtak. A délutáni szekció befejezéseként kerekasztal-beszélgetésre került sor, melynek témája a 2. prioritási tengelyre benyújtandó projektek előkészítése volt, különös tekintettel azokra a területekre, ahol a leggyakoribb hibák előfordultak. A kedvezményezettek ötleteket kaptak arra, hogy hogyan tudják még fókuszáltabbá és jobban előkészítetté tenni projektjeiket. A vitában a jelen levők aktívan részt vettek, és hasznos információkat kaptak az Irányító Hatóságtól és a Közös Titkárságtól.

A jelentéstételi workshopról további információkért kérjük, kattintson ide.

A TV AS rövid híradása a rendezvényről itt tekinthető meg.

 

 

 

 

 

 

Lezajlott a “Horse Based Tourism – HBT” projekt sajtókonferenciával egybekötött nyitó rendezvénye

Április 19-én, a RIS Dvorec Rakičan adott otthont a Horse Based Tourism – HBT projekt sajtókonferenciával egybekötött nyitó rendezvényének, amelyen olyan érdekelt szervezetek képviselői (turisztikai szervezetek és vállalkozások, lovaglással foglalkozó szervezetek) is részt vehettek, akik a projektet a megvalósítás folyamán szakmai közreműködésükkel még teljesebbé tehetik.

Lezajlott az “e-documenta Pannonica” projekt indító-konferenciája

2018. április 17-én, kedden, 11.00 órai kezdettel a Muraszombati Muravidéki Múzeum Barokk Szalonjában kapott helyet az Interreg V-A Szlovénia–Magyarország 2014–2020 Együttműködési Program keretei közt megvalósuló e-documenta Pannonica projekt bemutató konferenciája. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Pályázatok benyújtásának 5. határideje és a Nyílt Pályázati Felhívás módosítása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Monitoring Bizottság 6. ülésének keretében sor került a pályázatok 5. beadási határidejének meghatározására. Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program Nyílt Pályázati Felhívás rendszerében működik, amelynek értelmében a Nyílt Pályázati Felhívás kihirdetését követően a források kimerüléséig folyamatosan adhatók be pályázatok.

Regisztráció pályázói tájékoztató és a jelentéstétel folyamatát bemutató workshopra

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében 2018. május 8-án, Gosztolán (Magyarország) megrendezésre kerülő pályázói tájékoztatóra és a jelentéstételi folyamatot bemutató workshopra a regisztráció lehetősége megnyílt.

A regisztrációhoz kérjük, töltse ki a workshop regisztrációs űrlapját a következő linken: REGISZTRÁCIÓ

A workshop az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében meghirdetett Nyílt Pályázati Felhívás potenciális pályázóinak és a nyertes projekteket megvalósító projektpartnereknek szól. A rendezvényen bármely országból érkező érdeklődő részt vehet (szimultán tolmácsolás biztosított).

A helyek száma korlátozott.

A workshop részletes meghívója az alábbi linken érhető el: VABILO_MEGHIVÓ_8.5.2018

SIKERES WORKSHOPOT TARTOTTUNK A PÁLYÁZÓKNAK ÉS A JELENTÉSTÉTELRŐL

2017. június 22-én, kedden a Program keretében szakmai műhelyt tartottunk Rakičanban a potenciális pályázóknak és a jelentéstételről.

A workshop keretében a pályázók tájékoztatást kaptak az eddig benyújtott pályázatokban leggyakrabban előforduló hibákról és arról, hogy hogyan készíthetnek jó minőségű projektet. Emellett bemutatásra került a projekt előkészítés a jelentéstétel szempontjából is, az eMS rendszer segítségével.

A délután folyamán három különböző témában – Előzetes feltételrendszer, célorientáltság és fenntarthatóság; Projektek minősége az Interreg V-A SI-HU Együttműködési Program tükrében és az Interreg V-A SI-HU Együttműködési Program megvalósításának értékelése – kerekasztal került megszervezésre. A workshop résztvevői nagy érdeklődéssel vettek részt a beszélgetésekben így az Irányító Hatóság és a Közös Titkárság sok hasznos információt kapott.

A workshop hivatalos programjának zárását követően piknik keretében a résztvevők informális beszélgetésekben vehettek részt melyek során kapcsolatépítésre és tapasztalatcserére nyílt lehetőségük.

A jelentéstétellel kapcsolatos workshopról szóló bővebb információért kattintson ide. 

 

 

 

 

 

 

Regisztráció pályázói tájékoztató és a jelentéstétel folyamatát bemutató workshopra

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében szervezett pályázói tájékoztató és a jelentéstételi folyamatot bemutató workshopra, amely 2017. június 22-én, Rakičanban (Szlovénia) kerül megrendezésre, a regisztráció mostantól lehetséges.

A regisztrációhoz kérjük, töltse ki a workshop regisztrációs űrlapját a következő linken: REGISZTRÁCIÓ

A workshop az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében meghirdetett Nyílt Pályázati Felhívás potenciális pályázóinak és a nyertes projekteket megvalósító projektpartnereknek szól. A rendezvényen bármely országból érkező érdeklődő részt vehet (szimultán tolmácsolás biztosított).

A helyek száma korlátozott.

VABILO_MEGHIVÓ_22.6.2017

 

 

 

 

 

Verseny a „RegioStars2017”díjért

 

 

 

 

 

Az Európai Bizottság meghirdette a RegioStars 2017 versenyt – a díj idén a 10. évfordulóját ünnepli – az EU Strukturális Alapok által társfinanszírozott leginnovatívabb regionális fejlesztési projektek számára, melyek 2017. október 10-én, az Európai Régiók és Városok Hetén (OPEN DAYS) kerülnek díjazásra Brüsszelben.

2017-ben a kategóriák a következők:

1) Intelligens szakosodás a KKV innovációért

2) Európai Unió: Éghajlatváltozás

3) A nők szerepének erősítése és aktív részvétel

4) Oktatás és képzés

5) CityStar: Városok a digitális átállás idején

 

A 2017. évi díjra kiválasztott döntősök meghívást kapnak majd, hogy részt vegyen a RegioStars 2017 Díj díjátadó ünnepségén, amelyre 2017 októberében kerül sor, az OPEN DAYS keretében.

 

További információ és jelentkezési formanyomtatvány az alábbi linken érhető el: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

 

Az Irányító Hatóságnak legkésőbb 2017. április 10-ig kell megküldenie az Európai Bizottság részére a leginnovatívabb projekteket.  Az érdeklődő Vezető Partnereknek 2017. április 5-ig kell benyújtaniuk angol nyelvű jelentkezésüket az Irányító Hatósághoz/Közös Titkársághoz e-mailen a következő címre:  si-hu.svrk@gov.si.

További kérdések esetén kérjük, írjon a regiostars2017@iservice-europa.eu e-mail címre.