SIKERES WORKSHOPOT TARTOTTUNK A PÁLYÁZÓKNAK

2019. május 14-én, kedden került sor a 6. beadási határidő lehetséges pályázói számára meghirdetett workshop megtartására Szlovéniában, Mariborban. Ebben a pályázati körben már csak a 2. Prioritási tengely keretében áll rendelkezésre szabad forrás 1.008.568,02 euró összegben.

A workshopon rövid tájékoztatás hangzott el az Együttműködési Programról és a pályázati követelményekről. Ezt egy interaktív prezentáció követte arról, miként lehet a beavatkozási logika szempontjából jó minőségű projekteket kidolgozni, és mik voltak a korábbi pályázatok leggyakoribb hibái. A prezentáció kiemelten kezelte a pályázati projektek jobb fókuszáltságának kérdését. A résztvevők betekintést nyerhettek a Program információs rendszerébe, az eMS-be történő adatbevitel mikéntjébe is.

A workshop második részében jóváhagyott projektek vezető partnerei osztották meg tapasztalataikat. Kötetlen beszélgetés keretében hasznos információk hangzottak el részükről azzal kapcsolatban, hogy miként lett sikeres és jóváhagyott a pályázatuk, és mindenek felett arról, hogy hogyan kell egy projektet úgy előkészíteni, hogy a végrehajtás során a problémák elkerülhetők legyenek. Az általuk korábbi pályázataik írása során elkövetett hibákat is ismertették, és kitértek arra, mikor kaptak professzionális segítséget.

Tekintettel annak közelségére, a résztvevők tájékoztatást kaptak az új pénzügyi időszakkal kapcsolatban jelenleg rendelkezésre álló információkról is.

A vitában a jelen levők aktívan részt vettek, és hasznos információkat kaptak az Irányító Hatóságtól és a Közös Titkárságtól.

A jelentéstételi workshopról további információkért kérjük, kattintson ide.

A TV AS rövid híradása a rendezvényről itt tekinthető meg.

 

 

 

 

 

 

A TELE-KA-LAND projekt bemutatása az Utazás Kiállításon

Budapesten február 21-24. között a Hungexpo Kiállítási Központban megrendezésre került az Utazás 2019 Nemzetközi Turisztikai Kiállítás, amelyen bemutatkozott a TELE-KA-LAND projekt is.

Már lehet pályázni a 2019. évi REGIOSTARS-díjra!

Az Európai Bizottság minden évben, 2019-ben immár a 12. alkalommal, azokat az uniós támogatásból megvalósított projekteket jutalmazza a díjjal, amelyek kiválóságot és új megközelítéseket képviselnek a regionális fejlesztés területén. A pályázó projektek kiemelt szerepet kapnak az európai szintű kommunikációs tevékenységekben, azzal a céllal, hogy ötletként szolgáljanak más régiók és projektek számára.

Második alkalommal jelent meg pályázati felhívás „Bilaterális megoldások” témakörében!

Az Európai Határmenti Régiók Szövetsége (Association of European Border Regions – AEBR) immáron második alkalommal jelentetett meg pályázati felhívást, EU és EFTA tagországok határtérségi közigazgatási szervei és határon átnyúló szervezetei számára, 2019. március 15-i benyújtási határidővel.

MEGJELENT A KÖZBESZERZÉSI FELHÍVÁS A PROGRAM ÉRTÉKELÉSÉRE

A Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala közbeszerzési felhívást jelentetett meg az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 hatásértékelésének elkészítésére vonatkozóan külső szakértő kiválasztására.

Új Mura Rába Tour show az AS Televízió műsorán

Új, a Mura Rába Tour projekt keretében készülő műsorral fog jelentkezni az AS Televízió minden második héten, szombatonkénti bemutatóval.

Az eMS informatikai rendszer új változatának bemutatása az Audit Hatóság, valamint az osztrák, horvát, magyar és szlovén ellenőrző szervezetek képviselőinek részére

A Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala – mint az Interreg V-A Szlovénia-Ausztria, Szlovénia-Magyarország és Szlovénia-Horvátország Együttműködési Programok Irányító Hatósága (IH) és Közös Titkársága (KT) – bemutatta az elektronikus Monitoring Rendszer (eMS) új verzióját az Együttműködési Programok Ellenőri Csoportjai képviselőinek.

Lezajlott a “Back in the day” projekt sajtókonferenciával egybekötött nyitó rendezvénye

2018. április 13-án, pénteken a Back in the day projektpartnerei a Rakičani Kastélyban találkoztak a határmenti térség közös kulturális örökség helyzetének áttekintése és szabadtéri múzeumi formában való megőrzésének lehetőségei megvitatása céljából. Az egyeztetésen a kultúra és turizmus területeinek további résztvevői, szakemberek, a nagyközönség és a média képviselői is jelen voltak.

SIKERES WORKSHOPOT TARTOTTUNK A PÁLYÁZÓKNAK ÉS A JELENTÉSTÉTELRŐL

2018. május 8-án, kedden, a magyarországi Gosztolán került sor a jelentéstétellel kapcsolatos, valamint az 5. beadási határidő lehetséges pályázói számára megtartott workshopra.

A workshopon prezentáció hangzott el arról, miként lehet a beavatkozási logika szempontjából jó minőségű projekteket kidolgozni, és mik voltak az előző beadási határidőkben kapott pályázatok leggyakoribb hibái. A résztvevők megismerkedtek a tájékoztatás és kommunikáció során alkalmazandó programszabályokkal is. A délelőtti programot az eMS rendszeren keresztül történő jelentéstételről szóló előadás zárta.

A délután folyamán a 2. prioritási tengely két projektje mutatkozott be. Mindkét előadás központi témája az volt, hogy hogyan lehet sikeres és jóváhagyott projektet előkészíteni. Ezekben a projektekben is voltak hibák a korábbi beadási körökben, amiket szakmai segítséggel korrigálni tudtak. A délutáni szekció befejezéseként kerekasztal-beszélgetésre került sor, melynek témája a 2. prioritási tengelyre benyújtandó projektek előkészítése volt, különös tekintettel azokra a területekre, ahol a leggyakoribb hibák előfordultak. A kedvezményezettek ötleteket kaptak arra, hogy hogyan tudják még fókuszáltabbá és jobban előkészítetté tenni projektjeiket. A vitában a jelen levők aktívan részt vettek, és hasznos információkat kaptak az Irányító Hatóságtól és a Közös Titkárságtól.

A jelentéstételi workshopról további információkért kérjük, kattintson ide.

A TV AS rövid híradása a rendezvényről itt tekinthető meg.

 

 

 

 

 

 

Lezajlott a “Horse Based Tourism – HBT” projekt sajtókonferenciával egybekötött nyitó rendezvénye

Április 19-én, a RIS Dvorec Rakičan adott otthont a Horse Based Tourism – HBT projekt sajtókonferenciával egybekötött nyitó rendezvényének, amelyen olyan érdekelt szervezetek képviselői (turisztikai szervezetek és vállalkozások, lovaglással foglalkozó szervezetek) is részt vehettek, akik a projektet a megvalósítás folyamán szakmai közreműködésükkel még teljesebbé tehetik.