Megjelent a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) új verziója!

A gyakran ismételt kérdések, amelyek az Együttműködési Program honlapján az általános kérdések, a költségek támogathatósága, a pályázatok adminisztratív ellenőrzése során azonosított leggyakoribb hibák, valamint az elektronikus monitoring rendszer (EMS) témaköreiben találhatók meg a honlapon, kiegészültek az információ és kommunikáció témaköreivel.

Az új verzió a honlap GYIK felületén érhető el.

18 pályázat érkezett a negyedik benyújtási határidőre

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 Nyílt Pályázati Felhívásának keretében a pályázatok benyújtására megjelölt negyedik határidő 2017. november 14-én, kedden déli 12 órakor lejárt.

A megadott időpontig 18 pályázat benyújtására került sor. Az alábbi táblázatban találhatók a beérkezett pályázatok és az igényelt támogatási összegek.

A pályázatok benyújtásának következő határideje várhatóan 2018 év közepén lesz. Az ötödik benyújtási határidő pontos dátumáról a program honlapján teszünk közzé értesítést a határidő vége előtt legalább két hónappal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Order Project ID Acronym Name of the project Priority Axis Specific Objective Lead Partner ERDF amount requested (in EUR)
1 SIHU169 E-BRIDGE Krepitev čezmejnega energetskega sodelovanja med skupnostmi

 / Határon átnyúló energiaügyi együttműködés erősítése közösségek között

2 1 Local Development Foundation for Pomurje region  €        299.738,26
2 SIHU182 ReCharge Povečati zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih / Az együttműködésre való képesség (kapacitás) növelése a határon átnyúló kapcsolatok magasabb színvonala érdekében 2 1 Zala County Development Public Nonprofit Ltd.  €        314.776,67
3 SIHU168 HOUSES »Poti podeželskih hiš« – Dediščina je naša prihodnost-razvoj turizma na slovensko-madžarskem obmejnem območju na temelju vrednot / “Tájházak útja” – Örökségünk a jövőnk – értékekre alapozott turizmusfejlesztés a szlovén-magyar határrégióban  1 1 Pannon Local Product Nonprofit Ltd.  €        336.925,10
4 SIHU138 Pannon Feeling Pannon Életérzés – tematikus turisztikai attrakciófejlesztés – Panonsko doživetje – Razvoj tematskih turističnih atrakcij 1 1 PARBEN-TOUR Nonprofit Ltd.  €    1.378.767,07
5 SIHU184 Szőlőhegyi Piknik/Piknik  Szőlőhegyi Piknik/Piknik v vinogradu 1 1 Zala Wineroute Association  €        231.364,96
6 SIHU185 SocialNetwork Közösségi háló a veszélyhelyzetbe került hátrányos helyzetű személyek védelméért / Socialna mreža za zaščito in reševanje pripadnikov ranljivih skupin v primeru izrednih razmer 2 1 Municipality of Lenti  €        308.101,45
7 SIHU188 R-in-G Zöld Rapszódia – találkozások, emberarcú kulturális és természeti környezetben / Zelena rapsodija – srečanja v človeku prijaznem kulturnem in naravnem okolju / Rhapsody in Green 1 1 Ori Foundation  €        375.371,90
8 SIHU189 PANNON ACTIVATION HUB Aktivacijska stičišča kot orodje za krepitev institucionalnega sodelovanja na področju zaposlovanja skupin z manj možnostmi /Közösségi aktivációs pontok, mint eszköz az intézményes együttműködés megerősítésére a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának területén 2 1 Research and Educational Centre Mansion Rakičan  €        321.312,75
9 SIHU190 ETHOS LAND Vzpostavitev mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov / Társadalmilag felelős idegenforgalmi szolgáltatók hálózatának létrehozása 1 1 The Slovenian Provinces Public Benefit Non-profit Ltd.  €        923.268,64
10 SIHU191 NeMeSzoV II. Nemzetközi mentorhálózat a szociális vállalkozásokért –

Mednarodna mentorska mreža za socialna podjetništva 

2 1 Local development foundation for Pomurje region  €        185.716,50
11 SIHU192 ECOTOURNET II. ECOTOURNET . Öko- és Rurális Turisztikai Hálózat megalapozása, közös működtetése a térség fenntartható turizmusának fejlesztése érdekében

ECOTOURNET. Utemeljitev, skupno upravljanje Mreže ekološlega in ruralnega turizma z namenom trajnostnega razvoja turizma v tem območju

1 1 DEVELOPMENT AGENCY SINERGIJA LTD.  €        333.166,93
12 SIHU193 DOŽIVI MURO/MURA – ÉLMÉNY DOŽIVI MURO / MURA – ÉLMÉNY 1 1 MUNICIPALITY OF ŠENTILJ  €        763.628,45
13 SIHU194 Thermal KEX Izmenjava znanja in izkušenj s področja obdelave termalnih voda / Tudás- és tapasztalatcsere a termálvíz kezelés területén 2 1 University of Maribor  €        213.154,50
14 SIHU156 Folk Music Heritage Odkrivanje, obdelava in diseminacija skupne dediščine ljudske glasbe/Közös népzenei örökségünk feltárása, feldolgozása és elterjesztése 2 1 Human Chance Consulting Non-profit Ltd.  €        340.303,05
15 SIHU196 MartinNet Új szlovén-magyar kulturális hálózat kialakítása a Szent Márton örökség fejlesztése érdekében  2 1 Szülőföld Cultural, Sport and Heritage Association  €        312.431,99
16 SIHU197 CLIMAMENTOR II Skupaj za varovanje podnebja!- Varovanje podnebja  je skupen program prilagajanja podnebnim spremembam in Trajnostnega upravljanja porabe energije

A klímavédelem, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás és a Fenntartható energiagazdálkodás közös programja

2 1 Smart House Martjanci – Institution for research and sustainable development Martjanci  €        196.280,38
17 SIHU199 WeCare Vzpostavitev dnevnega varstva za pomoči potrebne / A napi gondozás feltételeinek a megteremtése a segítségre rászorultak számára 2 1  €        278.736,58
18 SIHU200 Green Line Trajnostno sodelovanje med javnimi institucijami v regiji na področju varstva okolja, energetske učinkovitosti in obnovljivi energiji / Fenntartható együttműködés a régiókban található közintézmények között a természetvédelem, energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások terén 2 1 Local energy agency Pomurje  €        348.500,00

Megjelent a Megvalósítási Kézikönyv Kedvezményezettek számára útmutató két részének új verziója!

Megvalósítási Kézikönyv Kedvezményezettek számára két részének új verziója jelent meg a honlapon. A Megvalósítási Kézikönyv a Kedvezményezettek számára – 6. rész: Tájékoztatás és kommunikáció 2. verziója mellett új dokumentumként olvasható a Megvalósítási Kézikönyv a Kedvezményezettek számára – 7. rész: Projektzárás és archiválás (1. verzió).

Az új, illetve a frissített tartalmú dokumentumok elérhetők a Megvalósítási Kézikönyv a Kedvezményezettek számára – 6. rész: Tájékoztatás és kommunikáció, illetve a Megvalósítási Kézikönyv a Kedvezményezettek számára – 7. rész: Projektzárás és archiválás linken, vagy a Nyílt Pályázati Felhívás Pályázati Csomagja keretében.

 

ERFA Támogatási szerződések aláírása

Tegnap, 2017. november 7-én, az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében újabb 5 nyertes pályázat megvalósításához megítélt, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozását biztosító támogatási szerződés aláírására került sor. Így, a már megvalósítási szakaszban tartó 6 projekttel, illetve a további 2 olyan projekttel együtt, amelyek támogatási szerződésének aláírására később kerül sor, a Program keretében 13 jóváhagyott projektről beszélhetünk, amelyek által a 2014-2020 közötti időszakban folytatódik és erősödik a két ország közti sikeres, határon átnyúló együttműködés, ami a jövőben tovább növeli az olyan projektek számát, amelyek hozzájárulnak a közös határtérségben élő lakosság életminőségének javulásához. A projektek, amelyek megvalósítása során, tényleges határon átnyúló kapcsolatok jönnek létre, hozzájárulnak a sokszínűség megértéséhez, szellemiségünket és felfogásunkat gazdagítják és tudatosítják bennünk, hogy a szomszédos terület nem idegen hely számunkra, hanem a közös Európa része.

A jelenleg futó Nyílt Pályázati Felhívás, amelynek keretében benyújtott projektek támogatási szerződéseinek aláírására került sor a mai nap folyamán, 2015 decemberében került megnyitásra és számos pályázati benyújtási határidőt kínál. A megközelítőleg 14,8 millió Euró ERFA támogatási forrásra a kedvezményezettek a határ mindkét oldaláról (a programterület 4 jogosult régióból áll, Szlovéniában Pomurje és Podravje, Magyarország Vas és Zala megye) nyújthattak be projekteket, amelyek tartalmukat tekintve a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése, valamint az intézményi kapacitás növelése és hatékony közigazgatás témaköreihez kapcsolódhatnak. A harmadik pályázati benyújtási határidő 2017 áprilisában zárult. A projektek jóváhagyásáról szóló végleges döntést a Program Monitoring Bizottsága, amely mindkét tagállam képviselőiből áll, 2017 júliusában hozta meg. Összesen 3 millió Euró összegű ERFA támogatási forrással 7 projekt került jóváhagyásra (a benyújtott 26 pályázat közül), melyek felhasználva a határon átnyúló potenciált, hosszú távú hatást kívánnak kifejteni a turizmus, a közszolgáltatások, a természeti és kulturális örökség és a fenntartható intézményközi együttműködés területein. Az ünnepélyes aláírási ceremónián öt jóváhagyott projekt, nevezetesen a TELE-KA-LAND, a MURA RABA TOUR, a Horse based tourism – HBT, az e-documenta Pannonica és a Back in the day Vezető Partner szervezeteinek képviselői vettek részt.

A Nyílt Pályázati Felhívás negyedik benyújtási határideje 2017. november 14-én zárul. A projektek kiválasztásának folyamata várhatóan 2018. március közepéig lezajlik. A rendelkezésre álló pályázható források összegére vonatkozó információk és a következő benyújtási határidő pontos dátumának közzététele a Program weboldalán a benyújtási határidő lejárta előtt két hónappal történik.

A jóváhagyott projektről további információt a következő linken olvashat.

A TV AS rövid híradása a rendezvényről itt tekinthető meg.

A RTV SLO rövid híradása a rendezvényről itt tekinthető meg.

KÖZLEMÉNY A PÁLYÁZATOK 4. BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJÉNEK LEJÁRTÁVAL KAPCSOLATBAN

deadline

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program Nyílt Pályázati Felhívásának keretében a pályázatok 4. benyújtási határideje 2017. november 14-én, kedden, déli 12 órakor lejár.

A 4. pályázati benyújtási határidőben rendelkezésre álló források nagyságáról a következő ábra ad tájékoztatást:

 

Tekintettel a közelgő határidőre, azt javasoljuk, hogy pályázataikat mihamarabb nyújtsák be és ne várjanak azzal az utolsó pillanatig.

A Nyílt Pályázati Felhívás és a pályázati csomag a program weboldalán elérhető.

Sikeres pályázat-benyújtást kívánunk!