Határon átnyúló együttműködési programok nemzetközi tapasztalatcseréje

2018. július 12-én, Szlovénia, Ausztria, Horvátország és Magyarország határon átnyúló együttműködési programjainak nemzetközi tapasztalatcsere találkozójára került sor a Cogetinciben (Cerkvenjak), Szlovéniában.

Nemzetközi tréning az Arachne kockázatelemző eszköz használatáról Magyarország, Ausztria, Horvátország és Szlovénia nemzeti ellenőrei számára

2018. július 4-én, Ljubljanában, a Szlovén Köztársaság Fejlesztésért és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala, mint az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország, Szlovénia-Ausztria és Szlovénia-Horvátország Együttműködési Programok Irányító Hatósága és Közös Titkárságai szervezésében került sor a nemzeti ellenőrök számára az Arachne kockázatelemző eszköz használatához kapcsolódó tréningre.

Több, mint 40 nemzeti ellenőr képviseltette magát Ausztriából, Magyarországról, Horvátországból és Szlovéniából, továbbá jelen volt az Audit Hatóság is (Szlovén Köztársaság Pénzügyi Ellenőrzésért felelős szerve) a workshopon. Az Irányító Hatóság és a Közös Titkárságok munkatársai mutatták be az eszköz különböző funkcióinak használatát, melyek segítségével nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján meghatározható a projektpartnerek és projektek kockázati szintje, 7 különböző indikátor-kategóriában. A résztvevők újonnan megszerzett tudásukat 7 nagyobb témakörbe rendezett, összesen 30 feladat megoldásával tesztelhették.

A tréning hozzájárul az Arachne eszköz fokozott használatához a nemzeti ellenőrök szintjén, illetve jobban ráirányítja a figyelmet a csalás, összeférhetetlenség és szabálytalanságok felszámolásának fontosságára.

 Emellett fontos kiemelni az Irányító Hatóság és nemzeti ellenőrzésért felelős egységek között együttműködést, amely szintén nagymértékben járul hozzá az együttműködési programok sikeres megvalósításához. A három már említett program, a projektek számára lekötött program források aránya (több mint 90%), illetve a projektek részére történt eddigi kifizetések tekintetében, átlagon felüli teljesítményt mutat az Európai Területi Együttműködési Programok viszonylatában, EU-s szinten.

12 pályázat érkezett az ötödik benyújtási határidőre

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 Nyílt Pályázati Felhívásának keretében, a pályázatok benyújtására megjelölt ötödik határidő 2018. június 29-én, pénteken, déli 12 órakor lejárt.

A megadott időpontig 12 pályázat benyújtására került sor. Az alábbi táblázatban találhatók a beérkezett pályázatok és az általuk igényelt támogatási összegek.

A pályázatok benyújtásának következő határideje 2019 közepén várható. A hatodik benyújtási határidő pontos dátumáról, a program honlapján értesítést teszünk majd közzé, a határidő lejárta előtt legalább két hónappal.

 

 

Order Project ID Acronym Name of the project Priority Axis Specific Objective Lead Partner ERDF amount requested (in EUR)
1 SIHU203 ThermalBELT Slovensko-madžarsko čezmejno sodelovanje na področju obdelave termalnih voda / Szlovén-magyar határon átnyúló termálvízkezelési együttműködés 2 1 University of Maribor  €        311 571,75
2 SIHU205 RegCircEcon Proučevanje snovnih in energijskih tokov za prehod regije na krožno gospodarstvo / Anyag- és energia folyamatok elemzése a körkörös gazdaság bevezetése céljából a régióban 2 1 University of Maribor  €        293 879,53
3 SIHU206 CROSS LINKED Krepitev institucionalnega sodelovanja za učinkovitejši pristop k upravljanju človeških virov in k vzpostavljanju trajnostnega projektnega partnerstva /A humánerőforrás menedzsment hatékonyabb megközelítését és a fenntartható projektpartnerség létrehozását szolgáló intézményi együttműködés erősítése 2 1 Research and Educational Centre Mansion Rakičan  €        346 481,25
4 SIHU209 HBT 2.CB Krepitev zmogljivosti na področju kočijaštva in aktivnosti s konjem / Kapacitásépítés a lovaskocsizás és a lovakkal való tevékenységek területén  2 1 Zavod nazaj na konja, Zavod za razvoj, raziskave in izobraževanje v konjeništvu in na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja  €        349 388,25
5 SIHU211 BC4CO Határon átnyúló energia együttműködés építése helyi szervezetek között /

 Izgradnja čezmejnega energetskega sodelovanja med lokalnimi organizacijami

2 1 Consultants for Sustainable Development  €        305 439,42
6 SIHU212 DUAL TRANSFER Dobre prakse in institucionalno sodelovanje pri usklajevanju poklicnega izobraževanja / Jó gyakorlatok és intézményi együttműködés a szakképzés koordinációjában 2 1 Pomurje Chamber of Commerce and Industry   €        341 845,59
7 SIHU214 WeCare Vzpostavitev dnevnega varstva za starejše / Napközi gondozás bevezetése az idősek számára 2 1 DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDAVA  €        357 265,83
8 SIHU217 NeMeSzov III. Nemzetközi mentorhálózat a szociális vállalkozásokért – Mednarodna mentorska mreža za socialna podjetništva  2 1 Local development foundation for Pomurje region  €        185 716,50
9 SIHU218 CLIMAMENTORIII Skupaj za varovanje podnebja!- Varovanje podnebja  je skupen program prilagajanja podnebnim spremembam in Trajnostnega upravljanja porabe energije

A klímavédelem, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás és a Fenntartható energiagazdálkodás közös programja

2 1 Smart House Martjanci – Institution for research and sustainable development Martjanci  €        196 280,38