26 pályázat érkezett a harmadik benyújtási határidőre

 

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 Nyílt Pályázati Felhívásának keretében 2017. április 11-én, kedden déli 12 órakor lejárt a pályázatok harmadik benyújtási határideje.

A határidő lejártáig 26 pályázat került benyújtásra. Az alábbi táblázat tartalmazza az összes beérkezett pályázatot és az azokban kérelmezett összegeket.

A pályázatok következő benyújtási határideje várhatóan 2017 év végén lesz. A negyedik benyújtási határidő pontos dátuma a program honlapján kerül majd közzétételre a határidő vége előtt legalább két hónappal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Order Project ID Acronym Name of the project Priority Axis Specific Objective Lead Partner ERDF amount requested (in EUR)
1 SIHU138 Pannon Feeling Tematikus turisztikai attrakciófejlesztés a vidék természeti és kulturális értékeit megtestesítő “Pannon életérzés” mentén / Razvoj tematskih turističnih atrakcij naravnih in kulturnih vrednot v „Panonskem doživetju” 1 1 PARBEN-TOUR Nonprofit Ltd.  €      1.378.800,24
2 SIHU142 E-CONOMY Intézményi összefogás a határtérség gazdasági fejlődéséért webes háttértámogatás kifejlesztése mellett / Institucionalno sodelovanje pri razvoju spletne platforme za gospodarski razvoj obmejnega območja 2 1 Chamber of Commerce and Industry of Zala County  €         169.954,49
3 SIHU122 ETHOS LAND Vzpostavitev mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov / Társadalmilag felelős idegenforgalmi szolgáltatók hálózatának létrehozása 1 1 Municipality Moravske Toplice  €      1.387.931,52
4 SIHU96 MURA RABA TOUR Kreiranje in plasiranje novega čezmejnega produkta aktivnega turizma kot integralnega dela sodobne turistične ponudbe med Muro in Rabo. / Az aktív turizmus új határon átnyúló termékének létrehozása és kihelyezése a Mura és a Rába közötti modern turizmus integrált részeként. 1 1 HI-FI Videostudio LLC  €         674.566,80
5 SIHU123 e-documenta Pannonica Interdisciplinarna baza podatkov o kulturni dediščini območja za povečanje atraktivnosti krajev / Interdiszciplináris adatbázis a térség kulturális örökségéről a települések vonzerejének növeléséhez  2 1 Pomurje Museum Murska Sobota   €         349.745,84
6 SIHU11 TELE-KA-LAND/TELE-KA-LAND Obmejna doživetja, brezmejne pustolovščine/Határ menti élmények, határtalan kalandok. 1 1 Local government of Nagyrécse  €         399.315,12
7 SIHU102 IMAGINE Izboljšanje institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem energetske in klimatske pismenosti / Intézményi együttműködés növelése az energia- és klímaismeretek erősítésével // Improving institutional cooperation through fostering energy and climate literacy 2 1 University of Maribor  €         190.983,98
8 SIHU143 MURA SI-HU KOLESARSKO DOŽIVETJE OB REKI MURI 1 1 MUNICIPALITY OF ŠENTILJ  €      1.202.548,89
9 SIHU144 Rhapsody in Green Zöld Rapszódia – fenntartható turisztikai szolgáltatás- és attrakció fejlesztés az Őrség és Muravidék találkozásánál fekvő szlovén-magyar határtérségben, a helyi lakosság aktív részvételével, a térség természeti és kulturális örökségének védelmére. 1 1 Ori Foundation  €         502.402,70
10 SIHU145 HORSE BASED TOURISM – HBT Svet konj – nova dimenzija trajnostnega razvoja za pristno doživljanje naravnih in kulturnih biserov čezmejne regije / Lovak világa – a fenntartható fejlődés új dimenziója a természeti és kulturális gyöngyszemek határokon átívelő minőségi élményéért 1 1 Zavod nazaj na konja, Zavod za razvoj, raziskave in izobraževanje v konjeništvu in na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja  €         695.848,25
11 SIHU146 Szőlőhegyi Piknik Szőlőhegyi Piknik/Piknik v vinogradu  1 1 Zala Wineroute Association  €         368.801,15
12 SIHU149 Back in the day Krepitev institucionalnega sodelovanja na področju muzejev na prostem in ohranjanja kulturne dediščine /Az intézményi együttműködés erősítése a szabadtéri múzeumok és kulturális örökségek védelmének területén 2 1 Research and Educational Centre Mansion Rakičan  €         218.407,50
13 SIHU152 VARNO SKUPAJ Čezmejno sodelovanje na področju zaščite in reševanja ter priprava skupnega programa usposabljanja/

Határon átnyúló katasztrófavédelmi együttműködés és a közös felkészítési program kidolgozása  

2 1 Municipality Murska Sobota  €         274.512,34
14 SIHU153 SocialNetwork Közösségi háló a veszélyhelyzetbe került hátrányos helyzetű személyek védelméért / Socialna mreža za zaščito in reševanje pripadnikov ranljivih skupin v primeru izrednih razmer 2 1 Municipality of Lenti  €         282.618,02
15 SIHU156 Folk Music Heritage Odkrivanje, obdelava in diseminacija skupne dediščine ljudske glasbe/Közös népzenei örökségünk feltárása, feldolgozása és elterjesztése 2 1 Human Chance Consulting Non-profit Ltd.  €         340.303,05
16 SIHU157 ECOTOURNET ECOTOURNET . Öko- és Rurális Turisztikai Hálózat megalapozása, közös működtetése a térség fenntartható turizmusának fejlesztése érdekében

ECOTOURNET. Utemeljitev, skupno upravljanje Mreže ekološlega in ruralnega turizma z namenom trajnostnega razvoja turizma v tem območju

1 1 DEVELOPMENT AGENCY SINERGIJA LTD.  €         333.166,93
17 SIHU160 Muracle Közös kerékpáros fesztivál és desztinációs hálózat mint turisztikai termék kialakítása a SI-HU határvidéken a turisztikai mágnesesség erősítése érdekében

Skupni kolesarski festival in destinacijske mreže v regiji Murafölde za krepitev turistične magnetnosti

1 1 Municipality of Nagykanizsa  €         666.290,35
18 SIHU163 GardEN Vzpostavitev čezmejne turistične mreže , regije drobnih čudežev, z razvijanjem ponudbe zunaj turističnih središč /

Határon átnyúló idegenforgalmi hálózat, apró csodák régiójának kialakítása a turisztikai központokon kívüli kínálat fejlesztésével

1 1 Local Government of Lenti  €         561.467,50
19 SIHU164 LEN2 Vzpostavitev prekomejne turistične destinacije Lendava – Lenti / A Lendva-Lenti határon átnyúló idegenforgalmi desztináció megvalósítása 1 1 Municipality of Lendava  €         672.901,64
20 SIHU165 INSTITUTIO+ Čezmejno sodelovanje za skupni razvoj lokalnega območja / Határon átnyúló együttműködés a területek közös fejlesztése érdekében 2 1 Municipality of Kuzma  €         347.938,52
21 SIHU166 Thermal KEX Thermal based Knowledge EXchange 2 1 University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering  €         231.421,00
22 SIHU168 HOUSES »Poti podeželskih hiš« – Dediščina je naša prihodnost-razvoj turizma na slovensko-madžarskem obmejnem območju na temelju vrednot / “Tájházak útja” – Örökségünk a jövőnk – értékekre alapozott turizmusfejlesztés a szlovén-magyar határrégióban  1 1 Pannon Local Product Nonprofit Ltd.  €         333.918,65
23 SIHU170 NeMeSzoV Nemzetközi mentorhálózat a szociális vállalkozásokért – Mednarodna mentorska mreža za socialna podjetništva 2 1 Local development foundation for Pomurje region  €         185.716,50
24 SIHU171 feelMONARCHy Pod isto zastavo v času Avstro – Ogrske monarhije / Egy zászló alatt az Osztrák – Magyar Monarchiában 1 1  €         648.754,00
25 SIHU173 CLIMAMENTOR Skupaj za varovanje podnebja!- Varovanje podnebja  je skupen program prilagajanja podnebnim spremembam in Trajnostnega upravljanja porabe energije

A klímavédelem, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás és a Fenntartható energiagazdálkodás közös programja

2 1 Smart House Martjanci – Institution for research and sustainable development Martjanci  €         189.641,46
26 SIHU174 2EXRED Exchange of Experience in Regional Development 2 1 PANNON European Grouping Of Territorial Cooperation Ltd.   €            56.850,33

 

Tudás- és tapasztalatátadás az Interreg IPA Horvátország-Bosznia-Hercegovina-Montenegró Együttműködési Program és az Interreg IPA Horvátország-Szerbia Együttműködési Program Irányító Hatóságai és Közös Titkárságai részére

Zágráb, 2017. április 10.  – Tapasztalatcsere-rendezvény keretében találkoztak az Interreg V-A Szlovénia-Ausztria, Szlovénia-Magyarország és Szlovénia-Horvátország Együttműködési Programok képviselői az Interreg IPA Horvátország-Bosznia-Hercegovina-Montenegró és Horvátország-Szerbia Együttműködési Programok képviselői a Horvát Köztársaság Regionális Fejlesztési Ügynökségének székhelyén. Előbbiek megosztották eddigi tapasztalataikat az eMS monitoring rendszer használatát illetően, elsősorban a támogatási szerződések, előrehaladási jelentések elkészítésére és a kifizetésekre összpontosítva. A résztvevők egybehangzóan megállapodtak abban, hogy az Irányító Hatóságok és Közös Titkárságok szintjén történő további tapasztalatcsere hasznosnak bizonyulhat.