AAz Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program Nyílt pályázati felhívásának 5. benyújtási körében jóváhagyott projektek

A Monitoring Bizottság (MB) 7. ülésének keretében, amelyre 2018. november 12-én, Mala Nedeljában, Szlovéniában került sor, a MB tagjai több projektet is jóváhagytak, amelyek a Nyílt pályázati felhívás 5. benyújtási határidejének lejártáig kerültek benyújtásra.

Az eMS informatikai rendszer új változatának bemutatása az Audit Hatóság, valamint az osztrák, horvát, magyar és szlovén ellenőrző szervezetek képviselőinek részére

A Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala – mint az Interreg V-A Szlovénia-Ausztria, Szlovénia-Magyarország és Szlovénia-Horvátország Együttműködési Programok Irányító Hatósága (IH) és Közös Titkársága (KT) – bemutatta az elektronikus Monitoring Rendszer (eMS) új verzióját az Együttműködési Programok Ellenőri Csoportjai képviselőinek.

ESCAPE – Az új turisztikai termék bemutatója

November 7-én, szerdán, Szentgotthárdon, az ESCAPE projekt keretében szeretettel várják Önöket az új turisztikai termék bemutatójára.