21 pályázat érkezett a hatodik benyújtási határidőre

 

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 Nyílt Pályázati Felhívásának keretében a pályázatok benyújtására megjelölt hatodik határidő 2019. június 18-án, kedden, déli 12 órakor lejárt.

A megadott időpontig 21 pályázat benyújtására került sor. Az alábbi táblázatban találhatók a beérkezett pályázatok és az igényelt támogatási összegek.

A pályázatok benyújtásának következő határideje várhatóan 2020 közepén lesz. A hetedik benyújtási határidő pontos dátumáról a program honlapján teszünk közzé értesítést a határidő vége előtt legalább két hónappal.

 

 

 

Order Project ID Acronym Name of the project Priority Axis Specific Objective Lead Partner ERDF amount requested (in EUR)
1 SIHU219 KIS-LED Ledinska imena na dvojezičnih območjih v Prekmurju in Porabju/Földrajzi nevek Muravidék és Rábavidék kétnyelvű területén 2 2 Research Centre of the Slovenian Academy of the Sciences and Arts  €    230.493,65
2 SIHU221 capCROSSplan Krepitev kapacitet razvojnih organizacij na področju čezmejnega regionalnega sodelovanja / Fejlesztési szervezetek kapacitásainak erősítése a határon átnyúló regionális együttműködés terén 2 2 Development agency Sinergija  €      345.911,75
3 SIHU224 Act4progress Trajnostni ukrepi za izboljšanje delovnih pogojev in učinkovitosti javnih institucij/
A közintézetek munkafeltételeit és hatékonyságát javító fenntartható intézkedések
2 2 University Medical Centre Maribor  €    263.589,25
4 SIHU225 COMPETENCE 4.0 IZBOLJŠANJE KOMPETENC IN ZMOGLJIVOSTI ČEZMEJNIH INSTITUCIJ TER JAVNIH STORITEV NA PODROČJU INDUSTRIJE 4.0
IPAR 4.0 (ÉS KOMPETENCIA 4.0) TERÜLETÉRE FÓKUSZÁLÓ INTÉZMÉNYI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI KOMPETENCIÁK ÉS KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE
2 2 POMURJE TECHNOLOGY PARK  €        339.163,6
5 SIHU226 Riding2GETHR Skupaj v sedlu: Krepitev institucionalnega sodelovanja na področju aktivnosti in terapije s konjem / Együtt a nyeregben: Az intézményi együttműködés erősítése a lovas tevékenységek és a lóterápia területén 2 2 Zavod nazaj na konja, Zavod za razvoj, raziskave in izobraževanje v konjeništvu in na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja  €        196.630,5
6 SIHU227 Know AVE Knowledge center for Cross border collaboration in electrical vehicle and autonomous driving /
/ Center znanja za čezmejno sodelovanje na področju električnih vozil in avtonomne vožnje / Határon átnyúló tudáscentrum az elektromos járművek és az önvezető megoldások terén
2 2 University of Maribor  €        252.435,79
7 SIHU230 RuralCoop Čezmejno institucionalno sodelovanje za povečanje trajnosti in kakovosti proizvodnje “lokalnih proizvodov” – Határon átnyúló intézményi együttműködés a „helyitermék” előállítás fenntarthatóságának, színvonalának emelése céljából 2 2 Smart House Martjanci – Institution for research and sustainable development Martjanci  €        286.953,2
8 SIHU232 SI-HU PRO Strateško sodelovanje institucij za skladno uporabo projektnih rezultatov v slovensko-madžarski obmejni regiji / Stratégiai intézményi együttműködés a projekteredmények koherens hasznosítására a szlovén-magyar határtérségben 2 2 Self-Government Office of Vas County  €    289.000,00
9 SIHU233 MUDI-ZOP Multidisciplinarni pristop k zdravstveni obravnavi otrok s posebnimi potrebami/
A sajátos nevelési igényű gyermekek orvosi kezelésének multidiszciplináris megközelítése
2 2 Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor  €        349.718,51
10 SIHU234 CircCluster Grozd krožnega gospodarstva za SI-HU čezmejno območje
Körkörös gazdaság klaszter a SI-HU határon átnyúló térség számára
2 2 University of Maribor  €      259.408,48
11 SIHU235 e-documenta Pannonica 2 Nadgradnja skupne baze in spletnega portala z novimi interaktivnimi vsebinami / A közös adatbázis és web portál bővítése új, interaktív tartalmakkal 2 2 Pomurje Museum Murska Sobota  €        260.084,44
12 SIHU236 Digit Next Intézményi összefogás és együttműködés a Digitális Átállási folyamatok elősegítéséért 2 2 Chamber of Commerce and Industry of Nagykanizsa  €        338.325,7
13 SIHU237 MOTIVAGE Idősbarát régió kialakítása a határtérségben, a biztonságos és aktív időskort elősegítő, hosszú távú együttműködések kialakításával / Vzpostavitev starejšim prijazne regije na čezmejnem območju z vzpostavitvijo dolgoročnega sodelovanja za spodbujanje varne in aktivne starosti 2 2 MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás  €        288.116,00
14 SIHU238 S-CONNECT Institucionalna krepitev zmogljivosti za zdravo regijo: nova znanja za revitalizacijo športnih resursov /
Intézményes kapacitásfejlesztés az egészséges régióért: a sporterőforrások revitalizálását szolgáló új ismeretek
2 2 Municipality of Radenci  €        338.801,79
15 SIHU239 FENIKS Vzpostavitev sistema trajnostnega medinstitucionalnega sodelovanja v čezmejni regiji z vidika obvladovanja novih izzivov. / A határokon átnyúló régióban működő fenntartható intézményközi együttműködés rendszerének kialakítása az új kihivások kezelése érdekében. 2 2 Projektna razvojna agencija in komunikacija d.o.o.  €        266.770,8
16 SIHU240 GreenReg Krepitev zelenih kompetenc institucij regionalnega razvoja 2 2 Development centre Murska Sobota  €        164.126,92
17 SIHU241 WeCare Vzpostavitev nove storitve socialne oskrbe / Az új szociális gondozási szolgáltatások kialakulása 2 2 DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDAVA  €        348.781,77
18 SIHU242 INTERMED Povezovanje za krepitev medgeneracijskega sodelovanja/Kapcsolatépítés a generációk közötti együttműködés erősítésére 2 2 Mosaic-Association for social inclusion, social enterprise  €        291.008,12
19 SIHU243 WeShareCare Izboljšanje socialne vključenosti in storitev ter boljša mobilnost za osebe v oskrbi v ruralnih območjih Slovenije in Madžarske / A szlovákiai és a magyar vidéki területeken gondozottak társadalmi befogadása, a szolgáltatások és a mobilitás javítása 2 2 Centre for Health and Development Murska Sobota  €        282.710,00
20 SIHU245 GOR-POR Skupna čezmejna razvojna strategija Goričkega in Porabja / Goričko és Rábavidék közös határon átnyúló fejlesztési stratégiája 2 2 The Slovenian Provinces Public Benefit Non-profit Ltd.  €        202.997,00
21 SIHU246 R – CPK Center for development of vocational competences 2 2 Adult Education Center Lendava  €        156.969,27
               
               
               
               
               

 

RIGHT PROFESSION – Fiatalon és professzionálisan

2019. június 5-én, Magyarországon, Zalaegerszegen került sor a RIGHT PROFESSION II projekt zárókonferenciájára, amelyet a projekt előrelátó partnersége a Right Profession II projekt eredményeire alapozó új nyertes projekt, a DUAL TRANSFER támogatási szerződésének aláírásával is összekötött.

Megjelent a Jelentéstétel a projekt előrehaladásáról és a Projektzárás és archiválás című útmutatók új verziója!

Megjelent a Megvalósítási Kézikönyv a Kedvezményezettek számára – 5. részének (3.) és 7. részének (2.) új verziója, amely tartalmazza a projekt előrehaladásáról, valamint az archiválásról és a lezárásról szóló iránymutatásokat.

Az új, frissített tartalmú verziók elérhetőek a Megvalósítási Kézikönyv a Kedvezményezettek számára – (5. és 7. Rész) linken, vagy a Nyílt Pályázati Felhívás Pályázati Csomagja keretében.

 

Figyelem! Hamarosan lejár a pályázatok benyújtásának 6. határideje!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program Nyílt Pályázati Felhívásának keretében a pályázatok 6. benyújtási határideje 2019. június 18-án, kedden, déli 12 órakor lejár.

MEGHÍVÓ – VIZES ÉLMÉNYEK FESZTIVÁLJA

“Az aktív turizmus új határon átnyúló termékének létrehozása és kihelyezése a Mura és a Rába közötti modern turizmus integrált részeként” című, MURA RABA TOUR rövidcímű projekt keretében meghívjuk a VIZES ÉLMÉNYEK FESZTIVÁLJÁRA,

ESCAPE – “Menekülés a természeti parkban”

Május 25-én, szombaton, az ESCAPE projekt keretében szeretettel várják Önöket Őriszentpéteren, a “Menekülés a természeti parkban” c. rendezvényen.

TE VAGY EURÓPA! Videópályázatunk elindult!

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program a szeptemberben megrendezendő 2019. évi Európai Együttműködés Napjára (EC Day 2019) való felkészülés jegyében videópályázatot hirdet amatőrök részére.

SIKERES WORKSHOPOT TARTOTTUNK A PÁLYÁZÓKNAK

2019. május 14-én, kedden került sor a 6. beadási határidő lehetséges pályázói számára meghirdetett workshop megtartására Szlovéniában, Mariborban. Ebben a pályázati körben már csak a 2. Prioritási tengely keretében áll rendelkezésre szabad forrás 1.008.568,02 euró összegben.

A workshopon rövid tájékoztatás hangzott el az Együttműködési Programról és a pályázati követelményekről. Ezt egy interaktív prezentáció követte arról, miként lehet a beavatkozási logika szempontjából jó minőségű projekteket kidolgozni, és mik voltak a korábbi pályázatok leggyakoribb hibái. A prezentáció kiemelten kezelte a pályázati projektek jobb fókuszáltságának kérdését. A résztvevők betekintést nyerhettek a Program információs rendszerébe, az eMS-be történő adatbevitel mikéntjébe is.

A workshop második részében jóváhagyott projektek vezető partnerei osztották meg tapasztalataikat. Kötetlen beszélgetés keretében hasznos információk hangzottak el részükről azzal kapcsolatban, hogy miként lett sikeres és jóváhagyott a pályázatuk, és mindenek felett arról, hogy hogyan kell egy projektet úgy előkészíteni, hogy a végrehajtás során a problémák elkerülhetők legyenek. Az általuk korábbi pályázataik írása során elkövetett hibákat is ismertették, és kitértek arra, mikor kaptak professzionális segítséget.

Tekintettel annak közelségére, a résztvevők tájékoztatást kaptak az új pénzügyi időszakkal kapcsolatban jelenleg rendelkezésre álló információkról is.

A vitában a jelen levők aktívan részt vettek, és hasznos információkat kaptak az Irányító Hatóságtól és a Közös Titkárságtól.

A jelentéstételi workshopról további információkért kérjük, kattintson ide.

A TV AS rövid híradása a rendezvényről itt tekinthető meg.

 

 

 

 

 

 

Workshop: Együttműködne? Mi tudjuk a megoldást!

  • „Van egy jó ötlete az intézményi kapacitás fejlesztése témakörében, de nem biztos abban, hogyan kell egy jó projektet előkészíteni?”
  • „Együttműködne egy a határ túloldalán működő intézménnyel, de nem tudja milyen módon?”
  • „Zavarja a nyelvi akadály Szlovénia és Magyarország határtérségében?”
  • „Lát még fejlődési lehetőséget az intézményében?” és végül, de nem utolsó sorban
  • „Megoldásra vár még a 2020 utáni időszakban is az intézményi kapacitás kérdése, amire érdemes pénzt költeni?”

Ha a felsoroltak közül az Ön válasza legalább egy kérdésre „Igen”, akkor jöjjön el a következő workshopunkra. Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében még 1 000 000 Euró pályázható forrás áll rendelkezésre, az intézményi kapacitás fejlesztésére.

A határon átnyúló együttműködés színvonalának növelésére, minőségi projektek összeállításához szükséges és a 2020 utáni időszakra vonatkozó információ megismeréséhez kínál interaktív jó alkalmat workshopunk, ahol választ kaphat kérdéseire. Szeretettel várjuk!

A workshop 2019. május 14-én, Mariborban kerül megrendezésre.

A workshop részletes meghívója itt érhető el: MEGHÍVÓ

Itt regisztrálhat a workshopra: REGISZTRÁCIÓ

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program Irányító Hatósága és Közös Titkársága!