Az Európai Együttműködés Napja keretében kerékpáros rendezvény zajlott Pákán

Páka, 2019. szeptember 14. – Az Európai Bizottság és az INTERACT program védnöksége alatt sorozatban immár a nyolcadik alkalommal zajlanak rendezvények Európa szerte. A 2019. évi Európai Együttműködés Napja (EC Day 2019) alkalmából szervezett rendezvények a “Europe is You! (Te vagy Európa!)” szlogen köré csoportosulnak, hangsúlyozva az európai régiók és országok határmenti együttműködési eredményeinek fontosságát. Az ilyen projektek ugyanis jelentős hatással vannak a határmenti területeken élők életminőségére, és hosszútávú következményekkel járnak a gazdaság, a turizmus, az együttműködés, valamint a gazdag természeti és kulturális örökség megőrzése területein. Ezekben a témákban Szlovénia és Magyarország már számos sikeres, határon átnyúló, a határtérségi identitást bemutató projektet valósított meg. A kerékpáros rendezvényen az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program által társfinanszírozott IronCurtainCycling projekt első eredményeivel ismerkedhettek meg a résztvevők, Páka kiindulóponton. A rendezvényt a Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala, az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program Irányító Hatósága jegyzi együttműködésben az IronCurtainCycling projekt partnereivel.

A zömében Szlovéniából és Magyarországról érkező résztvevők mintegy 250 fős csoportjának gyülekezőhelye a magyarországi Pákán volt. A jelenlévőket Dimitrij Pur, a Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatalában működő Európai Területi Együttműködésekért és Finanszírozási Mechanizmusokért Felelős Iroda vezetője, valamint a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Dr. Bene Csaba köszöntötte, ezt követően pedig a vezető partner képviseletében bemutatta az IronCurtainCycling projektet. Elmondta, hogy a projekt fő célja, komplex, határon átnyúló kerékpáros desztináció létrehozása. Ehhez a helyi, regionális kerékpáros útvonalakat összekapcsolják az EuroVelo 13 kerékpáros útvonallal, így kialakítva a régió észak-déli kerékpáros tengelyét. Ezen kívül a fejlesztés részét képezik kerékpáros-barát szolgáltatások kialakítása és kiegészítő turisztikai kínálat fejlesztése, azzal a legfőbb céllal, hogy a térséget integrálják az EuroVelo nemzetközi kerékpáros rendszerébe.

Ezt követően a résztvevők a szlovén-magyar határ mentén, kerékpártúrákon és gyalogtúrákon vettek részt. A biciklisek a rövidebb 35 km-es, vagy a hosszabb, 80 km hosszú túraútvonal teljesítésére vállalkozhattak. A rövidebb útvonalat teljesítők a Pákai sportpályáról indulva, Szécsiszigetre, majd Lovásziba kerekeztek, az első pihenőállomásig. Ezt követően Lentiszombathelyen át jutottak el második köztes állomásukra, Csömödérre, ahol a GO IN NATURE projektet mutatták be a kerékpárosoknak. A 80 km-es túratávon a résztvevők Pákáról, Lentiszombathely érintésével haladtak egészen Dobornakig, ahol megismerhették a TELE-KA-LAND projektet. Útjukat folytatták egészen a Lendvahegyen álló Hadik Kápolnáig, majd tovább haladtak a határ átlépésével Tenkehegyre, ahol frissítőpont várta őket. Ezt követően Lendvadedes, Gosztola, Máhomfa és Szécsisziget érintésével érkeztek vissza Pákára.

Gyalogtúrázók számára két vezetett túrát szerveztek, egy rövidebbet 5 km-es, míg egy hosszabbat 15 km-es távon. A rövidebb vezetett gyalogtúra Páka község közvetlen környezetének, ill. magának a településnek a nevezetességeit mutatta be, többek között Öveges Professzor Emlékházát, a dömeföldi tájházat, a bunkereket és a római katolikus templomot. A hosszabb túratávot teljesítők a zalai erdőkkel, a Válicka patak növény- és állatvilágával kapcsolatos ismereteket és Válicka-völgyi ökoturisztikai élményeket szerezhettek.

A kerékpáros és gyalogos túrákat követően a résztvevőket meleg ebéd és változatos kísérőprogramok várták a kiindulóponton. A különböző sport- és bemutatóprogramok között szerepelt látványos velocipéd bemutató, vidám vetélkedők, fanatic jump, spinning, teqball; rendelkezésükre állt fitnesz park, részesülhettek egészségügyi vizsgálatokban (vérnyomásmérés, vércukorszint-mérés, testtömeg-index számítás), illetve megtekinthettek helyi és kézműves termékeket is, továbbá a gyerekek egyéb játékos, szórakoztató programokon is részt vehettek.

A rendezvény nagyszerű lehetőséget biztosított vélemények és tapasztalatok cseréjére, és természetesen a különféle intézmények képviselőivel és a nagyközönséggel való beszélgetésekre.

Ahogy Dimitrij Pur, az Irányító Hatóság vezetője mondta, számos határon átnyúló projektben testesül meg a magyar és szlovén partnerek együttműködése, amely, ill. az Interreg program, hiányában ez az esemény nem valósulhatott volna meg. Az együttműködés a kulcs ahhoz, hogy tanuljunk egymástól, növeljük a határtérség ázsióját és gyarapítják tudásunkat. Az együttműködés nem csak úgy történik, az fel kell építeni. Tudjuk, hogy mindig szembesülünk majd közös, az államhatárokon átnyúló kihívásokkal, amelyek megoldására a szomszédok együttműködése az egyetlen alternatíva. Az IronCurtainCycling, a GO IN NATURE és a TELE-KA-LAND projektek, amelyeket a rendezvény keretében a résztvevők megismerhettek, bizonyítják azt, hogy a gyakorlati együttműködés meghozza gyümölcsét, biztosítja a projektek láthatóságát, és a rendezvények résztvevőinek magasabb létszámát, ellentétben az összekapcsolódás nélkül, a határ egyik vagy másik megvalósuló projektekkel. A rendezvény célja tehát maga a részvétel, és a látogatók évről évre növekvő száma alátámasztja, hogy erős az igény a határon átnyúló együttműködésre. Mindezek együtt eredményezik azt, hogy a Szlovénia és Magyarország közötti határon átnyúló program EU szinten az egyik legsikeresebb program, a források felhasználásának tekintetében is. Az együttműködés folytatódni fog a 2021-2027 periódusban is, és hiszem, hogy meg fogjuk találni a határtérség közös kihívásaira a lehető leghatékonyabb megoldásokat.

A rendezvény során készült fotókat a következő linken érhetik el.

A rendezvényről készült videó itt tekinthető meg.

A Zalai Krónika rövid híradása a rendezvényről itt tekinthető meg.

A Lenti TV rövid híradása a rendezvényről itt tekinthető meg.

A TV AS rövid híradása a rendezvényről itt tekinthető meg.

NE FELEJTSEN JELENTKEZNI! CSATLAKOZZON HOZZÁNK A CSALÁDI KERÉKPÁROS NAPRA – REGISZTRÁLJON 2019. SZEPTEMBER 10. ELŐTT!

NE FELEJTSEN JELENTKEZNI! CSATLAKOZZON HOZZÁNK A CSALÁDI KERÉKPÁROS NAPRA – REGISZTRÁLJON 2019. SZEPTEMBER 10. ELŐTT!

EMLÉKEZTETŐ PÁLYÁZATI HATÁRIDŐRE! – Keressük a legjobb Interreg SI-HU projekteket!

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program Közös Titkársága (KT) 2019. április 1-én nyílt versenyfelhívást tett közzé „Legjobb SI-HU Projekt” cím odaítélésére. FIGYELEM! A pályázatok beadásának első határideje 2019. szeptember 30.

MEGHÍVÓ A CSALÁDI KERÉKPÁROS NAPRA

Szeretettel várjuk, 2019. szeptember 14-én, szombaton, az Európai Együttműködés Napja (EC Day) 2019 alkalmából megrendezésre kerülő Családi kerékpáros napon (Magyarország).

Nyílt pályázati felhívások tájházak és szállodák számára

A „HOUSES” projekt partnerei felhívást tesznek közzé Zala és Vas megye (Magyarország), valamint Pomurska és Podravska megyékben (Szlovénia)  működő tájházak és szállodák részére közösen meghatározott, a tájházakban, tájértékeket bemutató és azok környezetében megvalósuló turisztikai szolgáltatások és kínálatok összehangolására, programcsomaggá fejlesztésére, a szállodák turisztikai kínálatába történő beillesztésére.

SENS NETWORK Szociális Vállalkozások Konferencia

Az LRF Pomurje és magyar partnere a SENS NETWORK projekt keretében a szociális vállalkozások témakörét érintő nyitókonferenciát szervez 2019. augusztus 28-án. A projekt az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program társfinanszírozásában valósul meg.

JEGYEZZE FEL A DÁTUMOT! – KÖZLEMÉNY AZ EC DAY 2019 RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATBAN

Jegyezze fel a dátumot a naptárjába és vegyen részt az Európai Együttműködés Napja 2019 keretében szervezett kerékpáros rendezvényünkön, melyre 2019. szeptember 14-én, szombaton kerül sor Magyarországon és Szlovéniában.

21 pályázat érkezett a hatodik benyújtási határidőre

 

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 Nyílt Pályázati Felhívásának keretében a pályázatok benyújtására megjelölt hatodik határidő 2019. június 18-án, kedden, déli 12 órakor lejárt.

A megadott időpontig 21 pályázat benyújtására került sor. Az alábbi táblázatban találhatók a beérkezett pályázatok és az igényelt támogatási összegek.

 

 

 

 

Order Project ID Acronym Name of the project Priority Axis Specific Objective Lead Partner ERDF amount requested (in EUR)
1 SIHU219 KIS-LED Ledinska imena na dvojezičnih območjih v Prekmurju in Porabju/Földrajzi nevek Muravidék és Rábavidék kétnyelvű területén 2 2 Research Centre of the Slovenian Academy of the Sciences and Arts  €    230.493,65
2 SIHU221 capCROSSplan Krepitev kapacitet razvojnih organizacij na področju čezmejnega regionalnega sodelovanja / Fejlesztési szervezetek kapacitásainak erősítése a határon átnyúló regionális együttműködés terén 2 2 Development agency Sinergija  €      345.911,75
3 SIHU224 Act4progress Trajnostni ukrepi za izboljšanje delovnih pogojev in učinkovitosti javnih institucij/
A közintézetek munkafeltételeit és hatékonyságát javító fenntartható intézkedések
2 2 University Medical Centre Maribor  €    263.589,25
4 SIHU225 COMPETENCE 4.0 IZBOLJŠANJE KOMPETENC IN ZMOGLJIVOSTI ČEZMEJNIH INSTITUCIJ TER JAVNIH STORITEV NA PODROČJU INDUSTRIJE 4.0
IPAR 4.0 (ÉS KOMPETENCIA 4.0) TERÜLETÉRE FÓKUSZÁLÓ INTÉZMÉNYI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI KOMPETENCIÁK ÉS KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE
2 2 POMURJE TECHNOLOGY PARK  €        339.163,6
5 SIHU226 Riding2GETHR Skupaj v sedlu: Krepitev institucionalnega sodelovanja na področju aktivnosti in terapije s konjem / Együtt a nyeregben: Az intézményi együttműködés erősítése a lovas tevékenységek és a lóterápia területén 2 2 Zavod nazaj na konja, Zavod za razvoj, raziskave in izobraževanje v konjeništvu in na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja  €        196.630,5
6 SIHU227 Know AVE Knowledge center for Cross border collaboration in electrical vehicle and autonomous driving /
/ Center znanja za čezmejno sodelovanje na področju električnih vozil in avtonomne vožnje / Határon átnyúló tudáscentrum az elektromos járművek és az önvezető megoldások terén
2 2 University of Maribor  €        252.435,79
7 SIHU230 RuralCoop Čezmejno institucionalno sodelovanje za povečanje trajnosti in kakovosti proizvodnje “lokalnih proizvodov” – Határon átnyúló intézményi együttműködés a „helyitermék” előállítás fenntarthatóságának, színvonalának emelése céljából 2 2 Smart House Martjanci – Institution for research and sustainable development Martjanci  €        286.953,2
8 SIHU232 SI-HU PRO Strateško sodelovanje institucij za skladno uporabo projektnih rezultatov v slovensko-madžarski obmejni regiji / Stratégiai intézményi együttműködés a projekteredmények koherens hasznosítására a szlovén-magyar határtérségben 2 2 Self-Government Office of Vas County  €    289.000,00
9 SIHU233 MUDI-ZOP Multidisciplinarni pristop k zdravstveni obravnavi otrok s posebnimi potrebami/
A sajátos nevelési igényű gyermekek orvosi kezelésének multidiszciplináris megközelítése
2 2 Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor  €        349.718,51
10 SIHU234 CircCluster Grozd krožnega gospodarstva za SI-HU čezmejno območje
Körkörös gazdaság klaszter a SI-HU határon átnyúló térség számára
2 2 University of Maribor  €      259.408,48
11 SIHU235 e-documenta Pannonica 2 Nadgradnja skupne baze in spletnega portala z novimi interaktivnimi vsebinami / A közös adatbázis és web portál bővítése új, interaktív tartalmakkal 2 2 Pomurje Museum Murska Sobota  €        260.084,44
12 SIHU236 Digit Next Intézményi összefogás és együttműködés a Digitális Átállási folyamatok elősegítéséért 2 2 Chamber of Commerce and Industry of Nagykanizsa  €        338.325,7
13 SIHU237 MOTIVAGE Idősbarát régió kialakítása a határtérségben, a biztonságos és aktív időskort elősegítő, hosszú távú együttműködések kialakításával / Vzpostavitev starejšim prijazne regije na čezmejnem območju z vzpostavitvijo dolgoročnega sodelovanja za spodbujanje varne in aktivne starosti 2 2 MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás  €        288.116,00
14 SIHU238 S-CONNECT Institucionalna krepitev zmogljivosti za zdravo regijo: nova znanja za revitalizacijo športnih resursov /
Intézményes kapacitásfejlesztés az egészséges régióért: a sporterőforrások revitalizálását szolgáló új ismeretek
2 2 Municipality of Radenci  €        338.801,79
15 SIHU239 FENIKS Vzpostavitev sistema trajnostnega medinstitucionalnega sodelovanja v čezmejni regiji z vidika obvladovanja novih izzivov. / A határokon átnyúló régióban működő fenntartható intézményközi együttműködés rendszerének kialakítása az új kihivások kezelése érdekében. 2 2 Projektna razvojna agencija in komunikacija d.o.o.  €        266.770,8
16 SIHU240 GreenReg Krepitev zelenih kompetenc institucij regionalnega razvoja 2 2 Development centre Murska Sobota  €        164.126,92
17 SIHU241 WeCare Vzpostavitev nove storitve socialne oskrbe / Az új szociális gondozási szolgáltatások kialakulása 2 2 DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDAVA  €        348.781,77
18 SIHU242 INTERMED Povezovanje za krepitev medgeneracijskega sodelovanja/Kapcsolatépítés a generációk közötti együttműködés erősítésére 2 2 Mosaic-Association for social inclusion, social enterprise  €        291.008,12
19 SIHU243 WeShareCare Izboljšanje socialne vključenosti in storitev ter boljša mobilnost za osebe v oskrbi v ruralnih območjih Slovenije in Madžarske / A szlovákiai és a magyar vidéki területeken gondozottak társadalmi befogadása, a szolgáltatások és a mobilitás javítása 2 2 Centre for Health and Development Murska Sobota  €        282.710,00
20 SIHU245 GOR-POR Skupna čezmejna razvojna strategija Goričkega in Porabja / Goričko és Rábavidék közös határon átnyúló fejlesztési stratégiája 2 2 The Slovenian Provinces Public Benefit Non-profit Ltd.  €        202.997,00
21 SIHU246 R – CPK Center for development of vocational competences 2 2 Adult Education Center Lendava  €        156.969,27
               
               
               
               
               

 

RIGHT PROFESSION – Fiatalon és professzionálisan

2019. június 5-én, Magyarországon, Zalaegerszegen került sor a RIGHT PROFESSION II projekt zárókonferenciájára, amelyet a projekt előrelátó partnersége a Right Profession II projekt eredményeire alapozó új nyertes projekt, a DUAL TRANSFER támogatási szerződésének aláírásával is összekötött.

Megjelent a Jelentéstétel a projekt előrehaladásáról és a Projektzárás és archiválás című útmutatók új verziója!

Megjelent a Megvalósítási Kézikönyv a Kedvezményezettek számára – 5. részének (3.) és 7. részének (2.) új verziója, amely tartalmazza a projekt előrehaladásáról, valamint az archiválásról és a lezárásról szóló iránymutatásokat.

Az új, frissített tartalmú verziók elérhetőek a Megvalósítási Kézikönyv a Kedvezményezettek számára – (5. és 7. Rész) linken, vagy a Nyílt Pályázati Felhívás Pályázati Csomagja keretében.