2023 március 3-án, pénteken jelent meg a Szlovénia-Magyarország Interreg program, a határokon átnyúló együttműködési program 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó nyílt pályázati felhívása a standard projektekre vonatkozóan a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönyében és a program honlapján.

A nyílt felhívás olyan, Szlovénia és Magyarország közötti határon átnyúló együttműködési projektek társfinanszírozására irányul a 2021–2027 közötti programidőszakban, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a program általános céljához, amely abban nyilvánul meg, hogy a fenntartható turisztikai célú hasznosítás, megőrzés és kiaknázás előmozdítása révén, egy jól azonosítható és vonzó zöld turisztikai desztináció létrehozásával fejlődést indít el a környezeti, természeti és kulturális értékeinek tudatában lévő, aktív és együttműködő határrégióban/programterületen.

A projektek társfinanszírozására 11,7 millió EUR ERFA-forrás áll rendelkezésre. A program a nyílt pályázati felhívások rendszere alapján működik. Ez azt jelenti, hogy a pályázók a nyílt pályázati felhívás meghirdetését követően folyamatosan nyújthatnak be pályázatokat, egészen addig, amíg a források rendelkezésre állnak.

A Monitoring Bizottság egyes ülései előtt a megadott határidőn belül beérkezett és valamennyi követelménynek megfelelő pályázatokról a Monitoring Bizottság hoz döntést. A pályázatok benyújtásának első határideje: 2023. május 8. (déli 12.00 óra).

A felhívás keretében a program az alábbi három prioritás és a hozzájuk tartozó egyedi célkitűzések keretében támogatja a standard projekteket:

  1. prioritás: Zöld határrégió
  • egyedi célkitűzés: A természet, a biológiai sokféleség és a zöld infrastruktúrák védelmének és megóvásának fokozása, többek között a városi térségekben, valamint valamennyi szennyezési forma csökkentése

 prioritás: Fenntartható turizmuson alapuló inkluzív határrégió

  • egyedi célkitűzés: A kultúra és a fenntartható turizmus szerepének erősítése a gazdaságfejlesztésben, a társadalmi befogadás és a szociális innováció terén

 prioritás: Együttműködő határrégió

  • egyedi célkitűzés: Az együttműködés jobb irányítása

 

A felhívás minimális követelménye, hogy a partnerségnek legalább egy szlovéniai projektpartnerrel és egy magyarországi projektpartnerrel vagy egy ETT-vel (európai területi társulás) kell rendelkeznie, amelyet az egyik partnerországban jegyeztek be és mindkét tagállamból származó tagokból áll.

A pályázatokat a nyílt pályázati felhívás kezdeti és záró időpontja között, illetve amíg a források rendelkezésre állnak, bármikor be lehet nyújtani. A pályázatokat a közös elektronikus monitoring rendszeren (Jems) keresztül kell benyújtani.

A nyílt pályázati felhívás mindhárom programnyelven (szlovén, magyar és angol) megjelenik. A nyílt pályázati felhívás és a pályázati csomag, valamint az Interreg Program magyar nyelven az alábbi linken érhető el: Nyílt pályázati felhívás és pályázati csomag.

A Lakossági összefoglaló a következő címen érhető el: Lakossági összefoglaló.