KÖZLEMÉNY A PÁLYÁZATOK 3. BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJÉNEK LEJÁRTÁVAL KAPCSOLATBAN

deadline

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program Nyílt Pályázati Felhívásának keretében a pályázatok következő benyújtási határideje 2017. április 11. kedd, déli 12 óra.

Tekintettel a közelgő határidőre, azt javasoljuk, hogy pályázataikat mihamarabb nyújtsák be és ne várjanak azzal az utolsó pillanatig.

A Nyílt Pályázati Felhívás és a pályázati csomag a program weboldalán elérhető.

Sikeres pályázat-benyújtást kívánunk!

Megjelent a Jelentéstétel a projekt előrehaladásáról c. útmutató új verziója!

A tegnapi napon jelent meg a Megvalósítási Kézikönyv a Kedvezményezettek számára – 5. rész: Jelentéstétel a projekt előrehaladásáról c. útmutató új (2.) verziója, amely tartalmazza a jelentéstétel általános irányelveit a projekt előrehaladását illetően.

Az új, frissített tartalmú verzió elérhető a Megvalósítási Kézikönyv a Kedvezményezettek számára – 5. rész: Jelentéstétel a projekt előrehaladásáról linken, vagy a Nyílt Pályázati Felhívás Pályázati Csomagja keretében.

 

ERFA Támogatási szerződések aláírása

A mai napon, 2017. március 27-én, az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásáról szóló támogatási szerződések aláírására került sor. A 2014-2020 közötti időszakban folytatódik és tovább erősödik a két ország közti sikeres, határon átnyúló együttműködés, amely a jövőben tovább növeli a sikeres határon átnyúló kapcsolatok számát, illetve olyan projektek számát, amelyek hozzájárulnak a közös határtérségben élő lakosság életminőségének javulásához. A projektek, amelyek megvalósítása során létrejönnek a határon átnyúló kapcsolatok, hozzájárulnak a sokféleség megértéséhez, szellemiségünket és felfogásunkat gazdagítják és felhívják figyelmünket arra, hogy a szomszédos terület nem idegen hely számunkra, hanem a közös Európa része.

A jelenleg futó Nyílt Pályázati Felhívás, amelynek keretében benyújtott projektek támogatási szerződéseinek aláírására került sor a mai nap folyamán, 2015 decemberében került megnyitásra és számos pályázati benyújtási határidőt kínál.  A megközelítőleg 14,8 millió Euró ERFA támogatási forrásra a határ mindkét oldaláról (a programterület 4 jogosult régióból áll, Szlovéniában Pomurje és Podravje, Magyarország Vas és Zala megye) érkező kedvezményezettek nyújthattak be projekteket, amelyek tartalmukat tekintve a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése, valamint az intézményi kapacitás növelése és hatékony közigazgatás témaköreihez kapcsolódhatnak. A második pályázati benyújtási határidő 2016 júliusában zárult, a projektek jóváhagyásáról szóló végleges döntést a Program Monitoring Bizottsága, amely mindkét tagállam képviselőből áll, 2017 januárjában hozta meg. Összesen 5,7 millió ERFA támogatási forrással öt projekt került jóváhagyásra (a benyújtott 46 pályázat közül), melyek felhasználva a határon átnyúló potenciált, hosszú távú hatást kívánnak kifejteni a turizmus, a közszolgáltatások, a természeti és kulturális örökség és a fenntartható intézményközi együttműködés területein. Az ünnepélyes aláírási ceremónián három jóváhagyott projekt, nevezetesen a GO IN NATURE, ESCAPE és a Right Profession II Vezető Partner szervezeteinek képviselői vettek részt.

A Program új megközelítése, amely az eljárások egyszerűsítésére és több pályázat-benyújtási határidőt meghatározó Nyílt Pályázati Felhívásra épül, jellemzője egy elektronikus monitoring rendszer (eMS) használata a pályázatok benyújtásától kezdődően a projektek későbbi monitoringjáig (e-kohézió), jelentősen csökkentette az eljárások időkeretét a pályázat benyújtásától a támogatási szerződés megkötéséig (kb. 5 hónapos időtartamra).

A Nyílt Pályázati Felhívás harmadik benyújtási határideje 2017. április 11-én zárul. A projektek kiválasztásának folyamata várhatóan 2017. szeptember végéig lezajlik, a negyedik benyújtási határidő 2018. év elején várható. A rendelkezésre álló pályázható források összegére vonatkozó információk és a benyújtási határidő pontos dátumának közzététele a Program weboldalán a benyújtási határidő lejárta előtt két hónappal történik.

 

Szlovénia és Magyarország aláírta az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program Egyetértési Nyilatkozatát

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Szlovén Köztársaság, Magyarország és a programhatóságok képviselői aláírták az Egyetértési Nyilatkozatot.

E nyilatkozat keretében a két ország és a programhatóságok megállapodtak az Együttműködési Program jó kormányzásáról továbbá meghatároztak feladatokat és felelősségi köröket, a pénzügyi menedzsmentet, az ellenőrzési és audit rendszert illetően, valamint közös struktúrákat állítottak fel a Program sikeres megvalósítása érdekében.

Nemzetközi tréning az eMS információs rendszer használatáról a Magyarországon, Ausztriában, Horvátországban és Szlovéniában nemzeti ellenőrzési feladatokat végző egységek számára, 2017. március 21, Ljubljana

A Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala a Szlovénia – Magyarország, a Szlovénia – Ausztria és a Szlovénia – Horvátország Interreg V-A Együttműködési Programokban Irányító Hatóságként és Közös Titkárságként betöltött szerepköréből kifolyólag képzést tartott a nemzeti első szintű ellenőrzést végző munkatársaknak az elektronikus monitoring rendszer (eMS) használatával kapcsolatban.

A Magyarországon, Ausztriában, Horvátországban és Szlovéniában első szintű ellenőrzési feladatot végző egységek és az Igazoló Hatóság (Szlovén Köztársaság Regionális Fejlesztési és Vidékfejlesztési Alapja) több mint 60 képviselője vett részt a workshopon, amelynek célja az volt, hogy javítsa és felgyorsítsa az előrehaladási jelentések jóváhagyásást. A képzés során került bejelentésre a független Audit Hatóság pozitív véleménye, miszerint a Szlovénia – Magyarország, a Szlovénia – Ausztria és a Szlovénia – Horvátország  Interreg V-A Együttműködési Programokban az Irányító Hatóság és az Igazoló Hatóság az akkreditációs folyamat során megfelel a meghatározott kijelölési kritériumokat.

Pályázóknak szóló workshop a pályázatok harmadik benyújtási határidejének keretében

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 Nyílt Pályázati Felhívásának keretében a harmadik benyújtási határidőt megelőzően egy workshop került megrendezésre a potenciális pályázók tájékoztatása érdekében.

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 Nyílt Pályázati Felhívásának harmadik benyújtási határidejének keretében megrendezett workshopra Magyarországon, Zalaegerszegen a Megyeházán 2017. március 2-án került sor.

A workshop kezdetén Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd az Irányító Hatóság és a Közös Titkárság röviden ismertette a résztvevőkkel az Együttműködési Programot, a Nyílt Pályázati Felhívásra vonatkozó információkat, összegezte a leggyakoribb adminisztratív hibákat, bemutatta a Költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályokat, a Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó előírásokat, a pályázati formanyomtatvány mellékleteit és az elektronikus Monitoring Rendszert (eMS), amelyen keresztül nyújthatják be a pályázók a projektjavaslataikat.

A pályázatok harmadi benyújtási határideje 2017. április 11-én jár le.

A műhelyekkel kapcsolatos további információkért kattintson: Pályázóknak szóló workshop a pályázatok harmadik benyújtási határidejének keretében