18 pályázat érkezett a negyedik benyújtási határidőre

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 Nyílt Pályázati Felhívásának keretében a pályázatok benyújtására megjelölt negyedik határidő 2017. november 14-én, kedden déli 12 órakor lejárt.

A megadott időpontig 18 pályázat benyújtására került sor. Az alábbi táblázatban találhatók a beérkezett pályázatok és az igényelt támogatási összegek.

A pályázatok benyújtásának következő határideje várhatóan 2018 év közepén lesz. Az ötödik benyújtási határidő pontos dátumáról a program honlapján teszünk közzé értesítést a határidő vége előtt legalább két hónappal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Order Project ID Acronym Name of the project Priority Axis Specific Objective Lead Partner ERDF amount requested (in EUR)
1 SIHU169 E-BRIDGE Krepitev čezmejnega energetskega sodelovanja med skupnostmi

 / Határon átnyúló energiaügyi együttműködés erősítése közösségek között

2 1 Local Development Foundation for Pomurje region  €        299.738,26
2 SIHU182 ReCharge Povečati zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih / Az együttműködésre való képesség (kapacitás) növelése a határon átnyúló kapcsolatok magasabb színvonala érdekében 2 1 Zala County Development Public Nonprofit Ltd.  €        314.776,67
3 SIHU168 HOUSES »Poti podeželskih hiš« – Dediščina je naša prihodnost-razvoj turizma na slovensko-madžarskem obmejnem območju na temelju vrednot / “Tájházak útja” – Örökségünk a jövőnk – értékekre alapozott turizmusfejlesztés a szlovén-magyar határrégióban  1 1 Pannon Local Product Nonprofit Ltd.  €        336.925,10
4 SIHU138 Pannon Feeling Pannon Életérzés – tematikus turisztikai attrakciófejlesztés – Panonsko doživetje – Razvoj tematskih turističnih atrakcij 1 1 PARBEN-TOUR Nonprofit Ltd.  €    1.378.767,07
5 SIHU184 Szőlőhegyi Piknik/Piknik  Szőlőhegyi Piknik/Piknik v vinogradu 1 1 Zala Wineroute Association  €        231.364,96
6 SIHU185 SocialNetwork Közösségi háló a veszélyhelyzetbe került hátrányos helyzetű személyek védelméért / Socialna mreža za zaščito in reševanje pripadnikov ranljivih skupin v primeru izrednih razmer 2 1 Municipality of Lenti  €        308.101,45
7 SIHU188 R-in-G Zöld Rapszódia – találkozások, emberarcú kulturális és természeti környezetben / Zelena rapsodija – srečanja v človeku prijaznem kulturnem in naravnem okolju / Rhapsody in Green 1 1 Ori Foundation  €        375.371,90
8 SIHU189 PANNON ACTIVATION HUB Aktivacijska stičišča kot orodje za krepitev institucionalnega sodelovanja na področju zaposlovanja skupin z manj možnostmi /Közösségi aktivációs pontok, mint eszköz az intézményes együttműködés megerősítésére a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának területén 2 1 Research and Educational Centre Mansion Rakičan  €        321.312,75
9 SIHU190 ETHOS LAND Vzpostavitev mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov / Társadalmilag felelős idegenforgalmi szolgáltatók hálózatának létrehozása 1 1 The Slovenian Provinces Public Benefit Non-profit Ltd.  €        923.268,64
10 SIHU191 NeMeSzoV II. Nemzetközi mentorhálózat a szociális vállalkozásokért –

Mednarodna mentorska mreža za socialna podjetništva 

2 1 Local development foundation for Pomurje region  €        185.716,50
11 SIHU192 ECOTOURNET II. ECOTOURNET . Öko- és Rurális Turisztikai Hálózat megalapozása, közös működtetése a térség fenntartható turizmusának fejlesztése érdekében

ECOTOURNET. Utemeljitev, skupno upravljanje Mreže ekološlega in ruralnega turizma z namenom trajnostnega razvoja turizma v tem območju

1 1 DEVELOPMENT AGENCY SINERGIJA LTD.  €        333.166,93
12 SIHU193 DOŽIVI MURO/MURA – ÉLMÉNY DOŽIVI MURO / MURA – ÉLMÉNY 1 1 MUNICIPALITY OF ŠENTILJ  €        763.628,45
13 SIHU194 Thermal KEX Izmenjava znanja in izkušenj s področja obdelave termalnih voda / Tudás- és tapasztalatcsere a termálvíz kezelés területén 2 1 University of Maribor  €        213.154,50
14 SIHU156 Folk Music Heritage Odkrivanje, obdelava in diseminacija skupne dediščine ljudske glasbe/Közös népzenei örökségünk feltárása, feldolgozása és elterjesztése 2 1 Human Chance Consulting Non-profit Ltd.  €        340.303,05
15 SIHU196 MartinNet Új szlovén-magyar kulturális hálózat kialakítása a Szent Márton örökség fejlesztése érdekében  2 1 Szülőföld Cultural, Sport and Heritage Association  €        312.431,99
16 SIHU197 CLIMAMENTOR II Skupaj za varovanje podnebja!- Varovanje podnebja  je skupen program prilagajanja podnebnim spremembam in Trajnostnega upravljanja porabe energije

A klímavédelem, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás és a Fenntartható energiagazdálkodás közös programja

2 1 Smart House Martjanci – Institution for research and sustainable development Martjanci  €        196.280,38
17 SIHU199 WeCare Vzpostavitev dnevnega varstva za pomoči potrebne / A napi gondozás feltételeinek a megteremtése a segítségre rászorultak számára 2 1  €        278.736,58
18 SIHU200 Green Line Trajnostno sodelovanje med javnimi institucijami v regiji na področju varstva okolja, energetske učinkovitosti in obnovljivi energiji / Fenntartható együttműködés a régiókban található közintézmények között a természetvédelem, energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások terén 2 1 Local energy agency Pomurje  €        348.500,00