Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Monitoring Bizottság 7. ülésének keretében sor került a pályázatok 6. beadási határidejének meghatározására. Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program Nyílt Pályázati Felhívás rendszerében működik, amelynek értelmében a Nyílt Pályázati Felhívás kihirdetését követően a források kimerüléséig folyamatosan adhatók be pályázatok.

A Program keretében a pályázatok benyújtására nyitva álló 6. részhatáridő 2019. június 18-én 12:00 órakor (délben) zárul. A Nyílt Pályázati Felhívás és a Pályázati Csomag a Program honlapján található.

Az 5. benyújtási határidőre beérkezett pályázatokról hozott támogatási döntések értelmében, az 1. Prioritási Tengelyen rendelkezésre álló forrásokat teljes összegben lekötik a jóváhagyott projektek. A Monitoring Bizottság tagjai ebből az okból kifolyólag az 1. Prioritási Tengely keretében a pályázatok benyújtásának lehetőségét ideiglenesen felfüggesztik. Ettől függetlenül pályázatok benyújtása a Program 2. Prioritási Tengelye keretében továbbra is lehetséges, ahol 1.007.819,14 Euró ERFA forrás áll még a pályázók rendelkezésére.

Sikeres pályázatbeadást kívánunk!