Nemzetközi tapasztalatcsere a Central-Baltic Határon Átnyúló Együttműködési Program képviselőivel

Ljubljana, 2019. február 27. – A Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala – mint az Interreg V-A Szlovénia-Ausztria, Szlovénia-Magyarország és Szlovénia-Horvátország Együttműködési Programok Irányító Hatósága – vendégül látta az Interreg V-A Finnország-Észtország-Lettország-Svédország (Central Baltic) Együttműködési Program 2014-2020 képviselőit.

A nemzetközi találkozón az említett négy Program irányító hatóságainak és közös titkárságainak képviselői vettek részt azzal a céllal, hogy a 2014-2020 közötti időszak határon átnyúló együttműködési programok menedzselésének tapasztalatait egymással megosszák. A találkozó fókuszában az ARACHNE kockázatértékelő eszköz, az éves jelentések készítése, az elektronikus monitoring rendszer (eMS) és annak 2020 utáni használata, a 2014-2020 időszak projektjeinek/programjainak lezárása, valamint a 2021-2027 közötti időszak előkészítésének témái álltak.

A résztvevők örömmel fogadták az ilyen találkozókat. Kifejezték, hogy a bemutatott tapasztalatok hasonlóak, ezért a gyakorlatban is jól alkalmazhatók. Kinyilvánították szándékukat a határon átnyúló együttműködési programok megvalósításának, valamint a 2021-2027 közötti időszak előkészítési tapasztalatainak jövőbeli megosztására.