2019. június 5-én, Magyarországon, Zalaegerszegen került sor a RIGHT PROFESSION II projekt zárókonferenciájára, amelyet a projekt előrelátó partnersége a Right Profession II projekt eredményeire alapozó új nyertes projekt, a DUAL TRANSFER támogatási szerződésének aláírásával is összekötött. A rendezvényen, amelyen 68 fő vett részt, Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, valamint Pácsonyi Imre, a Zala megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a magasrangú vendégeket, szervezeteket és projekt partnereket.

A rendezvényen részt vett Dr. Boris Jesih, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja, Dr. Kiss Ildikó, Magyarország Lendvai Főkonzulátusának külgazdasági attaséja, Héder Miklós főigazgató és Dr. Árok Krisztina főosztályvezető a Zala Megyei Kormányhivatal képviseletében, valamint az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program Irányító Hatóságának képviseletében Aleš Mrkela Programirányító, és Jasmina Litrop, a Program Közös Titkárságának vezetője.

Köszöntőjében, Robert Grah, a Muravidéki Kereskedelmi Kamara részéről hangsúlyozta a projekt jelentőségét a régió számára, és röviden bemutatta az elért eredményeket. Kiemelte, hogy a projekt fő célja az volt, hogy hozzájáruljon a munkaerőpiaci aránytalanságok csökkentéséhez, valamint a határmenti területek munkaerőpiaci igényeinek kielégítéséhez a térség oktatási intézményei közötti együttműködések növelése által. A projekt jó alapot teremtett a határon átnyúló párbeszédhez és hozzáadott értéket a közös kihívások megoldásához. Később, a projektben résztvevő partnerek bemutatták elért eredményeiket, térségi és bilaterális tapasztalataikat, és jelezték kifejezett szándékukat további határon átnyúló együttműködésekben való részvételre.

A DUAL TRANSFER projekt támogatási szerződésének a konferencia zárásaként történt aláírásával a partnerek pecsétet tettek együttműködésük fenntartására és az oktatás terén jelentkező kihívásokra való közös válaszadásra. Az új projekttel, amely tekinthető az együttműködés magasabb formájának, a partnerek – a duális képzés továbbfejlesztéseként – tervezik a gyakornoki rendszer bevezetését biztosítani és a fiatalokat érdekeltté tenni az ilyen szakképzési forma iránt. Mind a duális, mind a gyakornoki rendszernek szeretne a partnerség lehetőséget teremteni és közelebb hozni azokat a vállalkozásokhoz és a fiatalokhoz. A bevált gyakorlatok és tapasztalatok egymás közötti megosztásával a projektpartnerek javítani kívánják a fenntartható együttműködést és a gazdasági fejlődést a határ menti régióban.