Az LRF Pomurje és magyar partnere a SENS NETWORK projekt keretében a szociális vállalkozások témakörét érintő nyitókonferenciát szervez 2019. augusztus 28-án. A projekt az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program társfinanszírozásában valósul meg.

A konferencia célja egyrészt a projekt bemutatása a nagyközönség és a média képviselői számára, másrészt pedig a szlovéniai és magyarországi szociális vállalkozásokkal kapcsolatos témakörök áttekintése, a határon átnyúló integráció, a szervezetek intézményi megerősítése, valamint a projekt célcsoportjai érdeklődésének felkeltése és motiválása a projekt szociális vállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységeiben való részvételre.

PROGRAM – Nyitó konferencia sensnetwork-hu, 28.8.2019