Elkészült a 2021-2027-es időszak Szlovénia-Magyarország Interreg Programjának, valamint annak 1. számú Függelékének tervezete. Ezek a dokumentumok – amelyek a két partnerország több, mint 20 hónapos egyeztetésének eredményeként jöttek létre és tartalmazzák a jövőbeli program átfogó stratégiáját és fő tevékenységeit. Kérjük, fogalmazzák meg az ezekhez kapcsolódó véleményüket, észrevételeiket.

A programtervezet a térség kulcsszereplőivel folytatott konzultációs folyamat megállapításain, a 2020 utáni időszakra kiválasztott Szakpolitikai és Specifikus Célkitűzéseken alapul, összefügg a programtérség területi elemzésének eredményeivel, az Európai Bizottság ajánlásait tartalmazó Border Orientation Paper-ben foglaltakkal, továbbá a Programozó Bizottság egyeztetéseinek megállapításaival is.

A Szlovénia-Magyarország Interreg Program a 2021-2027-es időszakban a következő három Szakpolitikai Célkitűzést finanszírozza majd:

  • Zöldebb, karbon-szegényebb Európa a természet, a biológiai sokféleség és a zöld infrastruktúrák védelmének és megóvásának fokozása révén, többek között a városi térségekben, valamint valamennyi szennyezési forma csökkentése által.
  • Szociálisabb Európa a kultúra és a fenntartható turizmus szerepének erősítésével a gazdaságfejlesztésben, a társadalmi befogadás és a szociális innováció terén.
  • Az együttműködés jobb irányítása (Interreg-specifikus célkitűzés) a hatékony közigazgatás erősítése a jogi és közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok, a civil társadalmi szereplők és intézmények közötti együttműködés elősegítésével, különösen a határ menti régiókban fennálló jogi és egyéb akadályok megszűntetése céljából és a kölcsönös bizalom építése, különösen az emberek közötti kapcsolatokat erősítő fellépések előmozdításával.

Ismételten kérünk minden érintett szereplőt és állampolgárt, akik megosztanák véleményüket a 2021-2027-es időszak Interreg Programjának tervezetét illetően, szíveskedjenek kitölteni online kérdőívünket, amelyet a következő linken érhetnek el: ONLINE KÉRDŐÍV; vagy küldjék el észrevételeiket, javaslataikat e-mailben a következő címre: si-hu.svrk@gov.si. A véleményüket 2022. január 10-ig várjuk.

Kérjük, segítse az Interreg program tartalmával kapcsolatos nyilvános konzultációra vonatkozó információk terjesztését azáltal, hogy Ön is eljuttatja azt minden lehetséges érintetthez.

Vegyen részt a jövő programjának alakításában!

A programdokumentum tervezete itt érhető el: