Objavljen javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi Organa upravljanja, objavlja Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020. Javni razpis je namenjen upravičenim prijaviteljem iz Slovenije in Madžarske. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja in sicer je za financiranje projektov na voljo 13.295.015,00 EUR sredstev ESRR.

Splošni cilj oziroma namen Programa sodelovanja je na eni strani postati privlačno območje za življenje, delo, naložbe, podjetništvo z boljšim izkoriščanjem obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v turizmu in tako spodbujati razvoj celotne regije, ter na drugi strani vzajemno obravnavati in reševati tiste skupne probleme, ki zahtevajo skupne rešitve na ravni čezmejnega sodelovanja.

Prijavitelji lahko svoje projektne vloge predložijo neprekinjeno od objave do zaključka javnega razpisa oziroma dokler so sredstva na razpolago. Prvi rok za predložitev vlog je 12. februar 2016. Naslednji roki za predložitev vlog bodo objavljeni na spletni strani programa.

Razpisna dokumentacija, ki vsebuje Priročnik o izvajanju projektov za upravičence, predloge Izjave vodilnega partnerja, Izjave projektnega partnerja, Pogodbe o sofinanciranju in Sporazuma o partnerstvu ter Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska, je na voljo na spletni strani programa www.si-hu.eu/si2. Bodite pozorni, da je potrebno vlogo oddati izključno preko elektronskega sistema za spremljanje eMS.