V okviru Dneva evropskega sodelovanja na tromejnik

Pod pokroviteljstvom Evropske komisije in programa INTERACT so včeraj po vsej Evropi že peto leto zapored potekale prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja 2016 (EC Day 2016). Cilj je predstaviti projekte in programe, ki jih države članice uresničujejo s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Slovenija in Madžarska sta v sodelovanju izvedli številne uspešne čezmejne projekte s področja turizma, kulture, regionalnega razvoja, naravne dediščine, okolja, itd., ki tvorijo identiteto obmejnega prostora. Nekaj so si jih na območjih Slovenije, Madžarske in Avstrije ogledali tudi udeleženci današnjega pohoda na tromejnik, ki sta ga programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko ter Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020 organizirala v okviru EC Day 2016.

Skupina nekaj več kot 100 udeležencev se je z avtobusom iz Maribora podala na ogled gradu v Gradu na Goričkem. Pot je pohodnike nato vodila do Trdkove in peš do tromejnika, kjer je udeležence pozdravila direktorica Urada za evropsko teritorialno sodelovanje v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organa upravljanja programov čezmejnega sodelovanja, mag. Nina Seljak ter župani obmejnih občin Kuzma, Gornji Senik in Sv. Martin na Rabi. Kot je dejala mag. Seljakova, želi Slovenija s sodelovanjem v okviru Dneva evropskega sodelovanja pokazati, da nas skupne meje v okviru čezmejnih programov povezujejo. »Ti programi stremijo k uresničevanju osrednjega cilja kohezijske politike Evropske unije, in sicer k povečanju ekonomske in socialne kohezije sodelujočih držav z namenom spodbujanja skladnega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja«, je poudarila in čezmejnim partnerjem zaželela čim več odprtosti do novih idej ter srečno roko in veliko poguma pri pripravi in izvajanju projektov.

Na osnovi objavljenih javnih razpisov v okviru programov sodelovanja so že bile podpisane prve pogodbe o sofinanciranju. Dve sta bili simbolično podpisani tudi danes, in sicer za projekt Green Exercise, ki bo sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska in MMO3D, ki bo sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Cilj projekta Green Exercise je skupna promocija obstoječe čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe slovensko-madžarskega obmejnega prostora, s posebnim poudarkom na zdravem življenjskem slogu, trajnostnem in okolju prijaznemu načinu prevoza (predvsem kolesarjenje). V njegovem okviru se načrtuje tudi oblikovanje »zelenih parkov« na obeh straneh meje.Projekt MMO3D ima za cilj razviti robotsko celico za 3D tisk kompozitnih, lahkih in naravnih materialov. Jedro inovacije je združevanje dveh tehnologij: brizganja umetne mase in nanašanja vlaken (utrditve) z manipulatorjem. Nova tehnologija bo omogočala izdelavo tudi geometrijsko kompleksnih izdelkov iz visokotrdnostnih lahkih materialov. Končni produkt bo ultralahko ohišje za baterije električnih vozil.

Udeleženci so si ogledali tudi Hišo jabolk v Gornjem Seniku, Muzej porabskih Slovencev v Monoštru in grad Tabor v naravnem parku Raab, kjer jim je bil predstavljen tudi projekt 321 go, ki se že izvaja v okviru čezmejnega programa Interreg V-A Slovenija–Avstrija. Projekt 321 go – 3 gradovi 2 deželi 1 zgodba, je bil potrjen v okviru 1. roka javnega razpisa za predložitev vlog. Glavni cilj projekta je oblikovanje trajnostne kulturno-turistične destinacije v podeželskem mejnem okolju Južne Gradiščanske (Avstrija) in Pomurske regije (Slovenija), ki bo temeljila na obdelavi kulturne dediščine s pomočjo vpeljevanja novih kulturno-turističnih produktov. Glavna ciljna skupina so obiskovalci območja, ki jih zanima kultura, običaji in zgodovina v povezavi z doživljanjem narave.

Sicer pa je bilo včerajšnje srečanje med drugim tudi priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in sproščeno druženje predstavnikov različnih slovenskih, avstrijskih in madžarskih institucij.