Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije

Obveščamo vas o spremembi razpisne dokumentacije v okviru Javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, ki je bil objavljen 18.12.2015.

Spremeni se Izjava Projektnega partnerja.

Pri oddaji vaše vloge prosimo uporabite novo prilogo.

Popravki v razpisni dokumentaciji

Izjava projektnega partnerja – Projektpartneri nyilatkozat FINAL