Odobren prvi projekt

Na programu Interreg V-A Slovenija-Madžarska je bil odobren projekt z akronimom GREEN EXERCISE  v okviru 1. roka za oddajo prijav projektov. Projektnemu partnerstvu bo v prihodnjih letih nakazan znesek ERDF v višini približno 880.000 EUR.

Dne 25. in 26. maja 2016 je Odbor za spremljanje programa na svojem 2. zasedanju v Keszthely, Madžarska, odobril en projekt za sofinanciranje. V okviru prvega roka za oddajo projektnih vlog je sicer bilo predloženih skupno 46 vlog, 11 od njih je bilo nato ocenjenih z vidika kakovosti. Z vodilnim partnerjem uspešnega projekta bo kmalu sklenjena pogodba o sofinanciranju in partnerstvo bo lahko začelo izvajati projektne dejavnosti, ki obravnavajo razvoj turističnih produktov za povečanje prepoznavnost kulturne in naravne dediščine v čezmejnem območju.

image2

Sklepe nadzornega odbora si lahko pogledate tukaj.

Na tem mestu se vam zahvaljujemo, za izpolnjene vprašalnike in podano vaše mnenje o zadovoljstvu s postopkom oddaje vaših vlog. Hkrati vas ponovno prosimo, da si vzamete čas in izpolnite nov vprašalnik o zadovoljstvu z našim programom, saj tudi z vašo pomočjo lahko naredimo ta program še boljši.  Že v naprej se vam zahvaljujemo. Vprašalnik je na voljo TUKAJ.