Povzetek projekta odobrenega v okviru 1. roka za oddajo vlog

summary-clipart-1Obveščamo vas, da smo na spletni strani v razdelku „Projekti“ objavili povzetek projekta odobrenega v okviru 1. roka Javnega razpisa programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020.

Naveden projekt je bil potrjen na Odboru za spremljanje Interreg V-A Slovenija-Madžarska, vendar zanj še ni bila podpisana pogodba o sofinanciranju iz sredstev ESRR. Povzetk projekta je bil pripravljen s strani prijaviteljev v okviru oddane projektne vloge.