Svečani podpis pogodbe in otvoritvena konferenca projekta Guide2Visit

Dne 26. 10. 2017 je bila v Monoštru v Železni županiji na Madžarskem v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, podpisana pogodba o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za projekt odobren v okviru 2. roka za oddajo projektov Guide2Visit.

Uradni podpis pogodbe o sofinanciranju projekta Guide2Visit, »Complex visitor guide system, tourism promotion and cross-border road access in the Slovenian Hungarian border region«. je potekal v okviru otvoritvene konference. Prisotne so uvodoma pozdravili generalni konzul RS v Monoštru dr. Boris Jesih, državni sekretar odgovoren za okolje, razvoj kmetijstva in hungarikume Zsolt V. Németh in predsednik skupščine Železne županje László Majthényi.

Direktor županijske uprave dr. Péter Balázsy je zbranim podal glavne informacije o projektu in sicer, da je skupna vrednost projekta 2.018.740,53 EUR, višina sofinanciranje 85%, v projektu sodeluje  šest slovenskih in madžarskih partnerjev, zaključek projekta je predviden za leto 2020.

Cilj projekta je, da se skupno obmejno območje promovira kot privlačna turistična destinacija in da se povezano predstavi skupna naravna in kulturna dediščine obmejnega območja. Do sedaj se  omenjeno območje ne pojavlja kot enotna, skupna turistična destinacija, in zaradi tega je število turističnih obiskov in nočitev glede na turistični potencial nizko. Skupna in povezana ponudba bo privlačila večje število obiskovalcev in povečala dolžino bivanja, kot če bi bila ponudba omejena zgolj na lokalno raven v eni državi. Projekt se bo izvajal v sinergiji s projektom IronCurtainCycling, ki se prav tako financira iz programa sodelovanja SI-HU.

V nadaljevanju je vodja programa Interreg V-A Slovenija-Madžarska Aleš Mrkela poudaril, da se v programskem obdobju 2014–2020 nadaljuje in dodatno krepi že sicer zelo uspešno čezmejno sodelovanje med državama, kar tudi v prihodnje obeta veliko uspešnega povezovanja na obeh straneh meje in projektov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Projekti, preko katerih se čezmejno povezovanje tudi v praksi poteka, pa nenazadnje prispevajo tudi k spoznavanju različnosti, nas miselno in idejno bogatijo ter spodbujajo zavedanje, da naša soseščina ni tujina, ampak je del skupne Evrope.

Četrti rok za predložitev vlog se izteče 14. novembra 2017. Pričakuje se, da bo odločitev o projektih, oddanih v okviru tega roka, sprejeta marca 2018.

Podatki o odobrenih projektih so vam na voljo na sledeči povezavi.