V torek, 14. novembra 2017, se je zaključil četrti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Do zaključka roka je bilo oddanih 18 projektnih vlog. Rezultat pregleda, ki je bil izveden in zaključen je 10 projektov, ki so skladni s kriteriji za ugotavljanje administrativne ustreznosti in upravičenosti. Te vloge so bile nato ocenjene z vidika kakovosti.

Projekti, ki niso prestali preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti, imajo možnost za ponovno oddajo dodelane projektne vloge. Naslednji rok za oddajo projektnih vlog bo predvidom meseca junija 2018.