Evropska komisija bo leta 2018 pripravila celovite predloge naslednje generacije finančnih programov za večletni finančni okvir oz. večletni proračun EU za obdobje po letu 2020. Predlogi Komisije bodo pripravljeni tako, da bodo EU omogočali narediti kar največ na področjih, ki so najpomembnejša in na katerih lahko doseže več kot posamezne države članice. Zato je treba skrbno analizirati ukrepe, ki so se dobro obnesli v preteklosti, in opredeliti, kaj bi bilo mogoče izboljšati v prihodnosti. To posvetovanje je sestavni del tega procesa. Z njim želi Evropska komisija zbrati mnenja vseh zainteresiranih strani o tem, kako čim bolje izkoristiti vsak evro iz proračuna EU.

Povezava:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_sl