Dne 12. julija 2018, je v kraju Cogetinci (Cerkvenjak) potekala mednarodna izmenjava izkušenj med programi čezmejnega sodelovanja iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske.

Drugega tovrstnega srečanja so se udeležili predstavniki organov upravljanja in skupnih sekretariatov programov sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Madžarska, Avstrija-Madžarska in Madžarska-Hrvaška.

Namen srečanja je bila izmenjava izkušenj pri upravljanju programov čezmejnega sodelovanja v obdobju 2014-2020, predvsem na področjih uspešnosti črpanja, uporabe elektronskih sistemov spremljanja (eMS in IMIS), orodja za oceno tveganja (Arachne),  ukrepov za preprečevanje korupcije in goljufij ter izmenjava izkušenj pri pripravi obdobja 2021-2027.

Srečanje se je zaključilo z razpravo o povečanju kakovosti projektov in njihove promocije (kapitalizacija rezultatov) ter odločitvijo za izvedbo tretjega mednarodnega srečanja, saj bo pomembno tako z vidika izmenjave izkušenj in dobrih praks pri operativnem upravljanju čezmejnih programov, kot tudi s stališča ohranjanja stikov z ostalimi programi ter bo tudi v prid večjemu zadovoljstvu prijaviteljem v prihodnje.