Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za vrednotenje vpliva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska 2014-2020

Predmet javnega naročila je izvedba dveh vrednotenj, katerih namen je ovrednotiti vpliv rezultatov in učinkov programa.

Javni razpis je objavljen na Portalu jvanih naročil na naslednji povezavi:

http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=297097

Razpisna dokumentacija je na voljo na sledeči povezavi: razpisna dokumentacija

Rok za oddajo ponudb je 6. marec 2019 ob 12. uri.