Evropska komisija vsako leto, tokrat že dvanajsto leto zapored, nagradi sofinancirane projekte, ki jih odlikujeta odličnost in nov pristop k spodbujanju regionalnega razvoja. Ti projekti so, kot dobre prakse, navdih in vzgled drugim regijam, postavljeni v središče vseevropske komunikacijske kampanje.  

Nagrade RegioStars se podeljujejo najboljšim projektom v petih tematskih kategorijah. V letu 2019 bodo nagrade RegioStars podeljene najboljšim projektom s petih področij, ki so ključnega pomena za prihodnost regionalne politike EU, in sicer:

  • PAMETNA RAST: spodbujanje digitalne transformacije;
  • TRAJNOSTNA RAST: povezovanje krajinskih območij, morskega in obalnega okolja ter grajenega okolja;
  • VKLJUČUJOČA RAST: boj proti neenakostim in revščini;
  • RAZVOJ MEST: gradnja mest, odpornih na podnebne spremembe;
  • TEMATSKO PODROČJE LETA: modernizacija zdravstvenih storitev.

Strokovna komisija bo ocenila prispele predloge projektov in izbrala zmagovalca v vsaki kategoriji. Tudi javnost bo lahko med prispelimi predlogi izbrala svojega zmagovalca. Nagrado po izboru občinstva bo prejel prejemnik največjega števila glasov v okviru spletnega glasovanja.

Podrobnejše informacije o petih tematskih kategorijah najdete v priročniku Guide for Applicants.

Kako lahko sodelujem?

V priročniku so podani praktični napotki v zvezi s prijavo projektov, podrobneje so opisane tematske kategorije ter opredeljena merila za upravičenost in ocenjevanje predlaganih projektov. Predlogi projektov se lahko posredujejo le preko spletne platforme med  19. februarjem in 9. majem 2019. Zmagovalci v vseh petih kategorijah in zmagovalec po izboru občinstva bodo razglašeni na slavnostni podelitvi nagrad RegioStars, ki se bo odvila oktobra 2019 v Bruslju v okviru vsakoletnega Evropskega tedna regij in mest.