Visoka pogodbena vezanost na Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Moravske Toplice, 5. marca 2019 – V okviru dogodka »Govoriš kohezijsko«, ki ga je izvedla Lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF) in ga ga izvajata CNVOS in Radio Študent, je potekal podpis pogodb o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija -Madžarska za projekta HOUSES in SENS NETWORK. S podpisom teh pogodb je na programu pogodbeno vezanih že 92% vseh razpoložljivih sredstev, kar ga uvršča med uspešnejše na ravni EU.

Skupni oz. ključni izzivi obeh sodelujočih držav so predvsem na področju ohranjanja in varstva okolja – naravne in arhitekturne dediščine, vključno z njihovo uporabo v turizmu ter spodbujanja učinkovite rabe virov.  Glavni cilj projekta HOUSES je integracija kulturne in arhitekturne dediščine, zlasti podeželskih hiš v skupne turistične ponudbe in s tem zagotoviti njihovo ohranitev. Vodilni partner Pannon Helyi Termék Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság in trije projektni partnerji Zalai Falvakért Egyesület, Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA in Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, želijo v okviru projekta ustvariti tudi nov čezmejni turistični produkt Poti podeželskih hiš in s tem povečati tudi turistični obisk na čezmejnem območju Slovenije in Madžarske

Reševanje izzivov obmejnega območja poskuša program doseči tudi s podporo projektov, ki krepijo institucionalno sodelovanje na programskem območju za doseganje višje ravni čezmejnih povezav. Tako je cilj projekta SENS NETWORK premakniti čezmejno in regijsko sodelovanje in ekonomske kazalnike preko razvoja socialnega podjetništva in izdelati metodologijo, ki se lahko po vključitvi lokalnih potreb, uporabi kjer koli po Evropski uniji. Partnerja v projektu – Lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF) in vodilni partner Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület – si obetata okrepljeno sodelovanje s sorodnimi institucijami na obeh straneh meje, kar bo pripomoglo k oblikovanju trajnih mrež sodelovanja tudi po zaključku projekta.

Pogodbi o sofinanciranju sta podpisala predstavnika vodilnega partnerja g. Bojan Vogrinčič za projekt SENS NETWORK in ga. Renáta Inzsöl za projekt HOUSES in Dimitrij Pur, vodja organa upravljanja, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. G. Pur je ob tem izrazil zadovoljstvo nad sodelovanjem z madžarskimi partnerji, kar se po njegovem mnenju odraža tudi v visokemu odstotku pogodbeno vezanih programskih sredstev. „Uspešno povezovanje na obeh straneh meje rojeva projekte, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Projekti, preko katerih tudi v praksi poteka čezmejno povezovanje. Vesel sem, da reševanje izzivov obmejnega območja poskuša program doseči tudi s podporo projektom, ki krepijo institucionalno sodelovanje na programskem območju za doseganje višje ravni čezmejnih povezav,“ še meni Pur. Povedal je še, da se 18. junija 2019 zaključi šesti rok za oddajo projektnih vlog v okviru programskega javnega razpisa, ko lahko potencialni prijavitelji kandidirajo za preostanek programskih sredstev ESRR v višini 1 milijona evrov.

Več informacij o programu in projektih v izvajanju je na voljo na: www.si-hu.eu.