LRF za Pomurje skupaj s projektnim partnerjem iz Madžarske 28. avgusta 2019 organizira otvoritveno konferenco na temo socialnega podjetništva v okviru projekta SENS NETWORK. Projekt je delno financiran iz čezmejnega programa Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Konferenca je namenjena promociji projekta širši javnosti ter medijem, hkrati pa pregledu socialnega podjetništva v Sloveniji in na Madžarskem, čezmejnemu povezovanju, institucionalni krepitvi organizacij ter motivaciji različnih deležnikov za sodelovanje in vključevanje na področje socialnega podjetništva.

PROGRAM: Otvoritvena konferenca Sens network, 28.8.2019