Organ upravljanja in Skupni sekretariat vam želijo vesel božič in srečno novo leto 2020!