Spoštovani vodilni in projektni partnerji projektov sofinanciranih v okviru OP SI-HU 2007-2013,

obveščamo vas, da smo dne 27. julija 2019 s strani Evropske komisije prejeli obvestilo o uradnem zaključku Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013, ta je 16. julij 2019. Skladno z uredbo št. 1083/2006 (člen 90), začne z navedenim datumom teči triletni rok za hranjenje/dostopnost spremnih dokumentov glede izdatkov in revizij. V skladu z navedenim vas prosimo, da projektno dokumentacijo za projekte sofinancirane v okviru OP SI-HU 2007-2013 hranite do 16. julija 2022.

V primeru vprašanj smo na voljo!

Organ upravljanja/Skupni sekretariat