GO IN NATURE – Zaključna predstavitev projekta

V petek 28. 2. 2020  je bila izvedena zaključna predstavitev rezultatov v okviru projekta GO IN NATURE, z otvoritvijo in ogledom novih pridobitev v vasi Krog pri Murski Soboti. 

Mestna občina Murska Sobota, kot vodilni partner projekta je območje ob reki Muri kot pomembno turistično ter naravno točko identificirala že v preteklosti, s projektom GO IN NATURE pa se je izvedla največja naložba na tem območju v občini. Vzpostavljena je bila vstopna točka, učna pot, učilnica na prostem ter otroško igrišče ob brodu. Na ta način območje ob reki Muri v Krogu omogoča obiskovalcem naravi prijazno in prijetno ter poučno doživljanje tega zavarovanega območja.

Partnerstvo, sestavljeno iz slovenskih in madžarskih partnerjev  je v treh letih vzpostavilo poleg zelenih turističnih programov za doživljanje narave in biodiverzivitete na čezmejnem območju tudi pet urejenih lokacij. Z njimi so vzpostavili mrežo naravi prijazne turistične infrastrukture v zavarovanih območjih narave v obliki eko kampov ter dodatne infrastrukture (poleg naložb v Krogu še obnovljen razgledni stolp, vzpostavljene izletniške točke in gozdna počivališča).