Od 27. februarja do 1 marca je na razstavišču Hungexpo v Budimpešti potekal mednarodni turistični sejem Utazás 2020.

Vodilni partner, Občina Nagyrécse, je predstavil tudi projekt TELE-KA-LAND v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Več informacij o projektu najdete na: http://www.telekaland-mesepark.eu