Za serijo podcastov Interreg “This is Europe” potrebujemo vaše zgodbe. Podcasting je preprost, a močan medij, s katerim lahko dosežemo naše občinstvo. Program Interact je to doživel leta 2020 s prvo serijo Interreg podcast. Prve 4 epizode so bile prenesene 5.000 krat. Leta 2021 naj bi šli še dlje, krajše epizode bodo promovirane v medmedijski kampanji. Povejte svoje zgodbe kot novinarji. Tako bodo dostopne in privlačne za vse, ki imajo ali nimajo predhodnega znanja o Interreg-u ali celo zadevah povezanih z EU.

Bistvo zgodb je pokazati vpliv sodelovanja na državljane in na programska območja. Cilj je pokazati, da je Interreg koristno orodje za spopadanje z izzivi in odpravljanje težav. Projekti lahko prispevate svoje zgodbe do 8. marca 2021.

Teme za zgodbe v podcast-u so:

  1. K trajnostnim živilskim sistemom
  2. Ponovna oživitev boja proti neenakosti
  3. Kultura v krizi?
  4. Digitalna spodbuda za krožno gospodarstvo
  5. Zelena mobilnost

Program Interact bo izbral zgodbe z najvišjo novinarsko privlačnostjo. Za to bi morali prepoznati eno ali dve karizmatični osebi, ki bi lahko bili projektna predstavnika in sicer najbolje, da so to končni uporabniki, za katere tudi ni nujno, da so vključeni v izvajanje projekta, vendar so uporabili pridobljene rezultate. Dobre primere za to lahko najdete v 4 epizodah, ki so bile objavljene lani (tukaj so na voljo podcast episode: https://interreg.eu/podcast/). Za sodelovanje nam do 8. marca 2021 pošljite povzetek zgodbe, ime glavnega lika in temo zgodbe na naš elektronski naslov na si-hu.svrk@gov.si.