Svečani podpis pogodbe in otvoritvena konferenca projekta Iron Curtain Cycling

Včeraj 18. 9. 2017 je bila v Lentiju na Madžarskem v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, podpisana pogodba o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za projekt odobren v okviru 2. roka za oddajo projektov Iron Curtain Cycling.

Uradni podpis pogodbe o sofinanciranju projekta Iron Curtain Cycling, Izoblikovanje skupne kolesarske turistične destinacije za integracijo z železno zaveso razdeljenega obmejnega območja je potekal v okviru otvoritvene konference. Prisotne, med njimi tudi veleposlanico Madžarske v Sloveniji Szilágyiné Bátorfi in generalnega konzula RS v Monoštru dr. Borisa Jesih, sta uvodoma pozdravila predsednik skupščine županje Zala dr. Attila Pál in dr. Eszter Vitályos, državna sekretarka odgovorna za razvojne programe, ki se izvajajo s sofinanciranjem Evropske unije.

Koordinatorka projekta Veronika Karpati je zbranim podala glavne informacije o projektu in sicer, da je skupna vrednost projekta 2.293.423,00 EUR, sofinanciranje iz sredstev ESRR pa 1 949 409,55 EUR oziroma 85% od skupnega proračuna projekta. V projektu, ki se bo izvajal med leti 2017 in 2020 bo sodelovalo 7 projektnih partnerjev. Glavni cilj projekta je povezati v sistem lokalne in mikroregijske poti, ki se priključujejo na cesto EV13, kot glavno os v smeri S-J, ter s kolesarjem prijaznimi storitvami in dopolnilno ponudbo vzpostaviti povezano CBC kolesarsko destinacijo, obmejno območje pa integrirati v mednarodni sistem EV.

V nadaljevanju je vodja programa Interreg V-A Slovenija-Madžarska Aleš Mrkela poudaril, da se v programskem obdobju 2014–2020 nadaljuje in dodatno krepi že sicer zelo uspešno čezmejno sodelovanje med državama, kar tudi v prihodnje obeta veliko uspešnega povezovanja na obeh straneh meje in projektov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Projekti, preko katerih se čezmejno povezovanje tudi v praksi poteka, pa nenazadnje prispevajo tudi k spoznavanju različnosti, nas miselno in idejno bogatijo ter spodbujajo zavedanje, da naša soseščina ni tujina, ampak je del skupne Evrope.

Organ upravljanja in Skupni sekretariat izražata zadovoljstvo ob podpisu pogodb in nad dosedanjim odzivom v okviru odprtega javnega razpisa, ki omogoča sprotno vlaganje projektov, in uporabo e-kohezije, kar je bistveno skrajšalo roke od vložitve projekta do podpisa pogodbe, in sicer na okrog 5 mesecev. Spodbudno je tudi, da se je v novem obdobju še povečala teža prispevkov projektov k skupnim programskim rezultatom, čezmejni naravnanosti in trajnostnemu učinku.

Četrti rok za predložitev vlog se izteče 14. novembra 2017. Pričakuje se, da bo odločitev o projektih, oddanih v okviru tega roka, sprejeta marca 2018. Naslednji rok se predvideva v drugi polovici leta 2018. Informacije o razpoložljivih sredstvih in natančen datum roka bodo na voljo na spletni strani programa vsaj dva meseca pred zaključkom roka.

Prispevek iz otvoritvene konference si lahko ogledate tukaj!

Podatki o odobrenih projektih so vam na voljo na sledeči povezavi.