Dan evropskega sodelovanja na Mariborskem Pohorju

Pod pokroviteljstvom Evropske komisije in programa INTERACT so po vsej Evropi že šesto leto zapored potekale prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja 2017 (EC Day 2017). Cilj je bil predstaviti projekte in programe, ki jih države članice uresničujejo s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Slovenija in Madžarska sta v sodelovanju izvedli številne uspešne čezmejne projekte s področja turizma, kulture, regionalnega razvoja, naravne dediščine, okolja, energije itd., ki tvorijo identiteto obmejnega prostora. Nekaj rezultatov z območij Slovenije, Madžarske, Avstrije in Hrvaške so na prvi jesenski dan spoznali tudi udeleženci pohoda po Mariborskem Pohorju, ki so ga programi čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko, Slovenijo in Avstrijo ter Slovenijo in Hrvaško v obdobju 2014–2020, organizirali v okviru EC Day 2017.

Skupina 350 udeležencev, iz Slovenije, Madžarske, Avstrije in Hrvaške, se je podala na Pohorje z gondolo s spodnje postaje Mariborske vzpenjače. Pot je pohodnike peš vodila do cerkve Sv. Bolfenka, kjer je direktorica Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vodja organa upravljanja programov čezmejnega sodelovanja, mag. Nina Seljak, pozdravila navzoče. Pred odhodom na naslednjo točko je bil udeležencem predstavljen projekt DETOX, sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Glavni cilj projekta je ohraniti etnološko dediščino ruralnega področja ter jo vključiti v čezmejni turistični paket. S projektom se želi doseči povezano in atraktivno turistično ponudbo z oživljanjem etno turizma in povečanjem števila obiskovalcev kulturne dediščine.

Pohodniki so si v nadaljevanju ogledali razgledni stolp, kjer je bil predstavljen projekt Mura Raba Tour. Projektni partnerji projekta, ki bo sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, bodo pripravili turistični produkt Mura Raba Tour s štirimi programi: vodni, konjeniški, pohodni in kulturni turizem. Na novi čezmejni vodni poti se bo možno voziti z rafti in kanuji, spoznati poti in skrivnosti upornikov Krucev in zgodovino graničarjev v novi muzejski zbirki postavljeni v stražnici v Čepincih.

Pohod se je zaključil pri Mariborski koči, kjer se je kot zadnji predstavil projekt PalaeoDiversiStyria, sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Projekt poskuša posredovati nova arheološka in arheobotanična spoznanja z namenom spodbujanja razumevanja za kulturno dediščino in tradicijo v kmetijstvu. Projektni partnerji so si kot ključne cilje zadali aktivnosti, ki bodo vodile od identificiranja prvobitnih rastlinskih in živalskih vrst na arheoloških najdiščih k revitalizaciji gojenja in uporabe prvobitnih avtohtonih kultiviranih rastlinskih vrst do njihove vključitve v ponudbo programskega območja.

Kot je dejala mag. Seljakova, želijo programi s sodelovanjem v okviru Dneva evropskega sodelovanja pokazati, da nas skupne meje v okviru čezmejnih programov povezujejo. »Ti programi stremijo k uresničevanju osrednjega cilja kohezijske politike Evropske unije, in sicer k povečanju ekonomske in socialne kohezije sodelujočih držav z namenom spodbujanja skladnega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja«.

Na osnovi javnih razpisov v okviru treh programov čezmejnega sodelovanja je skupno potrjenih že 54 projektov (na programu Slovenija-Madžarska 13, na programu Slovenija-Avstrija 23 in na programu Slovenija-Hrvaška 18).

Dogodek je bil med drugim tudi priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in seveda druženje predstavnikov različnih institucij in javnosti.

Galerijo slik si lahko ogledate tukaj.

Novice na TV AS lahko ogledate tukaj.