Mednarodno usposabljanje za uporabo orodja za oceno tveganja Arachne za predstavnike nacionalnih kontrolnih enot iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije

Ljubljana, 4. julij 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja in skupnih sekretariatov za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška je organizirala usposabljanje za nacionalne kontrolorje za uporabo orodja za podatkovno rudarjenje in oceno tveganja Arachne.

Delavnice se je udeležilo več kot 40 predstavnikov nacionalnih kontrolnih enot iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije ter Revizijski organ (Urad za nadzor proračuna Republike Slovenije). Predstavniki organa upravljanja in skupnih sekretariatov so predstavili funkcionalnosti orodja, ki s podatkovnim rudarjenjem s pomočjo javno dostopnih podatkov o podjetjih, osebah, pogodbah in projektih določi stopnjo tveganja za partnerje in projekte v 7 različnih kategorijah indikatorjev. Udeleženci so na novo pridobljeno znanje preizkusili z reševanjem 30 nalog, razdeljenih v 7 vaj.

Usposabljanje bo pripomoglo k širitvi uporabe orodja Arachne na nivo nacionalnih kontrolorjev in zavedanju pomembnosti odpravljanja tveganj za nastanek goljufij, konfliktov interesov in nepravilnosti.

Ob tem je bilo izpostavljeno sodelovanje med organom upravljanja in nacionalnimi kontrolnimi enotami, kar tudi prispeva k uspešnosti izvajanja programov. Po deležu razdeljenih programskih sredstev (več kot 90 odstotkov) in višini izplačil, omenjeni trije programi segajo nad povprečje  programov Evropskega teritorialnega sodelovanja na ravni EU.