V petek, 29. junija 2018, se je zaključil peti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Do zaključka roka je bilo oddanih 12 projektnih vlog. Rezultat pregleda, ki je bil izveden in zaključen je 11 projektov, ki so skladni s kriteriji za ugotavljanje administrativne ustreznosti in upravičenosti. Te vloge so v fazi ocenjena z vidika kakovosti.

Projekt ki ni prestal preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti, ima možnost za ponovno oddajo dodelane projektne vloge. Naslednji rok za oddajo projektnih vlog bo predvidom v letu 2019.