Trije projekti kulturne dediščine in sicer ESCAPE, e-documenta Pannonica in Back in the day, ki jih sofinancira Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, so uvrščeni v elektronsko publikacijo, ki predstavlja skupaj 35 čezmejnih (V-A in IPA), 27 transnacionalnih (V-B) in 8 medregionalnih (V-C) projektov evropske kulturne dediščine. Projekte e-knjigi sta komisarja ga. Corina Creţu in g. Tibor Navracsics označila kot dobri in navdihujoči primeri. Čestitamo!

E-knjiga je na voljo samo v angleščini, s kilom na povezavo: http://www.interact-eu.net/library#1843-e-book-connecting-cultures-connected-citizens