Skupni sekretariat programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska (PS SI-HU) objavlja javni natečaj za prijavo za pridobitev naziva Najboljši projekt Interreg SI-HU.

Prijave se lahko predložijo šele po zaključku projekta, na podlagi skupne odločitve partnerstva. Vključevati morajo kratek povzetek dosežkov projekta in razlago, zakaj partnerstvo vidi projekt kot Najboljši projekt Interreg SI-HU. Jezik prijave je angleščina. Prvi rok za oddajo prijav je 30. september 2019. Nadaljnji roki za oddajo so navedeni v natečaju.

Naziv Najboljši projekt Interreg SI-HU bo podeljen na podlagi ocenjevanja prijav z več vidikov, ki so podrobno opredeljeni v natečaju. Odločitev bo sprejel Organ upravljanja na podlagi priporočila Skupnega sekretariata.

Partnerji nagrajenih projektov bodo lahko omenili naslov najboljšega projekta Interreg SI-HU v svojih prihodnjih prijavah, ga uporabili v svojih publikacijah, se sklicevali na naslov v svojih pisarnah, itd. Potrdilo o pridobitvi naziva Najboljši projekt Interreg SI-HU bo zagotovljeno vsem sodelujočim partnerjem. Med vsemi projekti, ki si bodo pridobili naziv Najboljši projekt Interreg SI-HU bo izbran najboljši med najboljšimi projekti Interreg SI-HU. Temu projektu bo PS SI-HU pripravil in financiral kratek video o njihovem projektu.

Več in podrobnejše informacije lahko preberete v Natečaju za Najboljše projektne prijave Interreg SI-HU, ki vključuje tudi prijavnico za Najboljši projekt Interreg SI-HU. Dokumentacija je na voljo samo v angleščini, na sledeči povezavi:

Želimo vam uspešno izvedbo projekta in uspešno prijavo na natečaj za Najboljši projekt Interreg SI-HU!

Skupni sekretariat programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska