Trenutna situacija, v kateri smo se znašli zaradi širjenja COVID-19 virusa, zahteva od vseh nas hitro in smotrno prilagoditev nastalim okoliščinam. Nacionalna kontrola je prilagodila delovne procese ter sprejela določene ukrepe, ki so nujni za uspešno poročanje in s tem povezano nemoteno črpanje evropskih sredstev.

Tako bo nacionalna kontrola, ob upoštevanju trenutnih dogodkov zaradi COVID-19 in na podlagi vladnih priporočil glede pandemije, vse izdatke, ki bodo nastali v tem obdobju,  potrjevala skladno z usmeritvami oz. pravili posameznega programa sodelovanja.

http://www.si-hu.eu/2020/03/23/poslovanje-covid-19-2

Poleg programskih usmeritev PS Interreg Slovenija-Madžarska 2014-2020, vam sporočamo tudi sledeče:

  • v kolikor, zaradi izrednih razmer povezanih s COVID-19 ne morete zagotoviti ustrezne dokumentacije oz. ustrezno podpisane dokumentacije (časovnice, izjave, Periodična poročila, Delovne naloge, dopise…), lahko le-te posredujete nepodpisane ali pa v pojasnilu zapišete, da dokumentacije zaradi izrednih razmer COVID-19 ni mogoče priložiti.
  • izdatki, ki zaradi razmer ne bodo potrjeni, bodo s strani nacionalne kontrole ostali nepotrjeni (»sitting duck«) in se jih bo potrdilo ob naslednjem pregledu poročila o napredku projekta, z vso pripadajočo in manjkajočo dokumentacijo.
  • izdatki za delo na projektih EU v primeru, ko javni uslužbenec dela od doma, so ti tako kot delo v službenih prostorih lahko upravičeni, v kolikor se navezujejo na izvedene projektne aktivnosti in dosežene rezultate v okviru projekta.

Ker je v tovrstnih usmeritvah nemogoče zajeti vse primere, vas pozivamo, da v primeru dodatnih vprašanj vezanih na upravičenost izdatkov in poročanje, posredujete elektronsko sporočilo na kontrola.si-hu.svrk@gov.si.

Obveščamo vas tudi, da je izvajanje preverjanj na kraju samem v času izrednih razmer ustavljeno, in sicer do preklica. Ko se zadeve umirijo, bodo preverjanja na kraju samem, za določene projekte, s strani nacionalne kontrole prioritetna naloga.

Vse nadaljnje informacije in morebitne druge usmeritve bodo sproti objavljeni na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/evropsko-teritorialno-sodelovanje/transnacionalno-sodelovanje-1/informacije-in-navodila-prvostopenjske-kontrole.

                                                                                                                                        Nacionalna kontrolna enota SVRK