Vpliv koronavirusa COVID-19 na izvajanje projektov opredeljujemo kot višjo silo.

To ustvarja posebno, neizogibno situacijo, ki jo je treba obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo našim upravičencem. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska je za premostitev težav na projektih, ki se izvajajo, objavil navodila za projekte.

Obiščite COVID-19 NAVODILA.