Obveščamo vas, da se z ukinitvijo pandemije COVID-19 tudi v okviru našega programa življenje postopoma vrača v normalno stanje. Čeprav je delo v preteklih mesecih potekalo nemoteno od doma .
Prosimo, da redno preverjate spletno stran programa / Facebook stran za dodatne informacije in splošna navodila glede izvajanja programa in projektov.

Organ upravljanja in skupni sekretariat
Interreg V-A Slovenija-Madžarska