V okviru projekta Mura Raba tour so razvili nov čezmejni turistični produkt, ki temelji na vodnih doživetjih, konjeništvu, pohodništvu in kulturnozgodovinskemu turizmu. Obnovili so staro karavlo v Čepincih in kamp ob reki Rabi v Čretniku na Madžarskem, ter oblikovani novi tematski turistični programi. Z namenom promocije in predstavitve novonastalega turističnega produkta in tematskih programov so izvedli dve animacijski turistični delavnici v obliki dveh terenskih ekskurzij.

Skupina turističnih delavcev, sestavljena iz predstavnikov turističnih agencij in turističnih vodičev, je tako spoznala del lokalnih ponudnikov čezmejne mreže v povezavi z aktivnimi doživetji.

Več o dogodkih si lahko preberete tukaj!