Razpis za delovno mesto regionalni koordinator in info točka

Job vacancyThe Széchenyi Programme Office Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company (Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC.) razpisuje delovno mesto za položaj regionalnega koordinatorja za program sodelovanja INTERREG V-A Avstrija-Madžarska in info točke za Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska.

 

Kraj zaposlitve: Szombathely

Delovni čas: 8 ur

Trajanje pogodbe o zaposlitvi: za določen čas največ 5 let

Podrobnosti o razpisu, razpisnih zahtevah, merilih za ocenjevanje in stopnjah izbirnega postopka v javnem razpisu za delovno mesto so na voljo v pripetem dokumentu.

CV (po predlogi evropskega življenjepisa je na voljo na: https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions) in motivacijsko pismo (največ ena stran) je treba vložiti v angleškem in madžarskem jeziku na e-poštni naslov najkasneje do 18. maja 2016: szpiallas@szpi.hu.

Job vacancy_Szombathely_26042016

 

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016 – glasovanje

eu projekt 2016Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je štartala s kampanjo EU projekt, moj projekt 2016.

Ali veste, da je bilo v zadnjih nekaj letih s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada ali Kohezijskega sklada v Evropski uniji uresničenih več tisoč projektov? Ste že slišali, da je Slovenija na tem področju med naj uspešnejšimi državami članicami? Da je na 4. mestu? Od vstopa v EU je bilo v naši državi z evropskimi sredstvi podprtih preko 5000 projektov, med njimi tudi kar nekaj projektov iz Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013, zato vas vabimo, da se nam 10. in 11. junija 2016 ponovno pridružite na dnevih odprtih vrat EU projektov.

Projekte, ki se bodo predstavili, bo izbirala javnost, zato vas prosimo, da tudi vi glasujete in po svojih kanalih delite informacijo, da do 13. maja 2016 na www.eu-skladi.si lahko vsak odda svoj glas za enega izmed projektov.

Povezave: http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/glasovanje.

46 projektnih vlog oddanih v prvem roku za predložitev projektov

Resume-Successfully-Submitted[1]V petek, 12. februarja 2016, se je zaključil prvi rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020.

Do navedenega roka je bilo oddanih 46 projektnih vlog. Spodaj lahko najdete tabelo z vsemi pravočasno prispelimi vlogami in zahtevanimi zneski.

Naslednji rok za oddajo projektnih vlog se predvideva v mesecu avgustu. Datum drugega roka za predložitev projektov bo objavljen na spletni strani programa vsaj dva meseca pred zaključkom tega roka.

In ker smo prepričani, da vaše mnenje šteje vas lepo prosimo, da izpolnite kratek vprašalnik o zadovoljstvu s postopkom oddaje vaše vloge. Že v naprej se vam zahvaljujemo. Vprašalnik je na voljo TUKAJ.

Order Project ID Acronym Name of the project Lead Partner Priority Axis Specific Objective ERDF amount requested (in EUR)
1 SIHU4 FEEL COUNTRY Razvoj trajnostnega agro turizma v Sloveniji in na Madžarskem / A fenntartható agroturizmus fejlesztése Szlovéniában és Magyarországon IAS – Institute for advanced technologies and sustainable development Murska Sobota 1 1  €                          618.085,88
2 SIHU7 VARNO SKUPAJ Čezmejno sodelovanje na področju zaščite in reševanja ter priprav

KÉRDŐÍV

a skupnega programa usposabljanja /

Határon átnyúló katasztrófavédelmi együttműködés és a közös felkészítési program kidolgozása

Municipality Murska Sobota 2 1  €                          274.512,38
3 SIHU15 MobiLearn Razvoj programov za dvig senzibilnosti in kapacitet javnih institucij za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti / Tréningprogramok kidolgozása közintézmények fenntartható közlekedés iránti érzékenyítése és kapacitásnövelés céljából Development agency Sinergija 2 1  €                          344.478,25
4 SIHU18 Green Exercise Aktív turisztikai termékek fejlesztése a szlovén-magyar határtérség kulturális és természeti öröksége ismertségének növelése érdekében/Razvoj turističnih produktov za povečanje prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine ob slovensko-madžarski meji Őrség National Park Directorate 1 1  €                          882.321,31
5 SIHU20 ETHOS TOUR Etični turizem / Etikus turizmus Municipality Moravske Toplice 1 1  €                      1.149.672,50
6 SIHU21 Gastronomija Doživetje panonske gastronomije II/ Pannon gasztronómiai élmények II Association for the Promotion and Protection of Prekmurje Specialities 1 1  €                          740.440,06
7 SIHU24 Building on tradition Múltunk a jövőnk biztosítéka – Preteklost je zagotovilo naše prihodnosti Slovenian Provinces Public Benefit Non-profit Ltd. 1 1  €                          846.690,94
8 SIHU27 AGEING SOCIETY Az elöregedő társadalom kihívásai a magyar-szlovén határtérségben/Izzivi starajoče se družbe v madžarsko-slovenskem mejnem prostoru Government Office of Zala County 2 1  €                          131.605,14
9 SIHU29 ENERGYMAN Vzpostavitev skupne informacijske platforme za energetsko upravljanje v lokalnih skupnostih, priprava akcijskih načrtov za varčno rabo in obnovljive vire energije ter priprava ogljičnih odtisov občin in nekaterih turističnih objektov Energy agency of Podravje – institution for sustainable energy use 2 1  €                          324.413,41
10 SIHU31 Pannonia AMBER ROUTE Skozi  trgovsko povezavo Jantarjeve poti – ohranjanje skupne rimske kulturne  identitete / A közös római múlt öröksége a Borostyánkő út mentén Scientific Reserch Centre Bistra Ptuj 1 1  €                          630.395,88
11 SIHU32 Route2WINE Richness of winehills /Bogastvo vinskih gričev/Szőlőhegyek gazdagsága. Scientific Research Centre Bistra Ptuj 1 1  €                          844.158,13
12 SIHU33 TURIZEM S POMOČJO KONJA GENERATOR TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZA ODKRIVANJE NARAVNIH IN KULTURNIH BISEROV ZELENE IN PREBIVANJA VREDNE REGIJE / A TERMÉSZETI ÉS A KULTÚRÁLIS GYÖNGYSZEMEK FELTÁRÁSÁNAK ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK GENERÁTORA TERMÉSZETES ÉS VÁROSI KÖRNYEZETBEN NAZAJ NA KONJA, Institute for Development, Research and Education in the field of Equitation, Horsemanship and Equine assisted activities and therapies 1 1  €                          599.488,00
13 SIHU35 GO IN NATURE Gradnja in Obnova turistične Infrastrukture v zavarovanih območjih Narave – NATURE

A turisztikai infrastruktúra építése és felújítása a NATURA védett természeti területein

Municipality Murska Sobota 1 1  €                      1.009.978,69
14 SIHU39 TRACK Tradition, Culture/Craft, Kindness Municipality Veržej 1 1  €                          640.876,19
15 SIHU40 Lend(a)va-Galambok Tours Egészség és kultúra helyben, mindenkinek! – Zdravje in kultura lokalno, vsakomur! Ros Solis Foundation 1 1  €                          348.436,50
16 SIHU41 Pannon Pleasure II Pannon Pleasure II Municipality of Lendava 1 1  €                          957.285,31
17 SIHU43 Turisztikai integráció Mura Régió kulturális örökség védelme és a turisztikai kínálat integrációja

Varstvo kulturne dediščine Regije Mura in integracija turistične ponudbe

/Turistično povezovanje

Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás 1 1  €                          460.736,56
18 SIHU44 ReCooP Capacity Building in the SI-HU border region Self Government Office of Vas County 2 1  €                          348.115,97
19 SIHU45 SI HIŠA – HU HÁZ Kapitalizacija prenovljenih hiš v čezmejnem območju z uporabo inovativnega geomatičnega orodja za promoviranje novih turističnih produktov/ Development agency Sinergija 1 1  €                          568.638,06
20 SIHU46 InterMAG Iterpretational Tourism Magnets Maribor Development Agency 1 1  €                      1.167.068,38
21 SIHU48 CBT A cross-border tale / Čezmejna pripovedka / Határon átnyúló elbeszélés Maribor Development Agency 2 1  €                          274.628,34
22 SIHU49 SAINT GEORGE Az ember, a ló és a természet kapcsolata a lovas turizmus által MASH European Grouping of Territorial Cooperation 1 1  €                          207.604,69
23 SIHU50 FOLLOW Povečanje usposobljenosti občinskih uprav za delo z družbenimi omrežji in s tem povečanje informiranosti in sodelovanja s strani občanov / Helyi önkormányzatok kompetncia növelése a szociális hálózatok kezelésében Energy agency of Podravje – institution for sustainable energy use 2 1  €                          263.339,31
24 SIHU51 RURAL KNOWLEDGE NETWORK Z novimi znanji do inovativnih čezmejnih turističnih produktov in večje prepoznavnosti
/
Új tudással innovatív határon átnyúló turisztikai termékek és nagyobb felismerés írányában
Association for Sustainable Rural Development Žitek 1 1  €                          338.092,44
25 SIHU52 Natur-Kul Natur-Kul – Naravna in kulturna dediščina kot neizkoriščen potencial v turizmu

Natur-Kul – Természeti és kulturális örökségünk, mint kiaknázatlan turisztikai lehetőség

Smart House Martjanci –  Institution for research and sustainable development Martjanci 1 1  €                          442.680,00
26 SIHU53 HeToDe Health Tourism Development Academy University of Pannonia 1 1  €                          171.587,97
27 SIHU54 Right Profession II Pravi poklic za razvoj regije / Megfelelő szakmát a régió fejlődéséért Pomurje Chamber of Commerce and Industry 2 1  €                          348.737,25
28 SIHU55 SocioHealth Egészséges válasz a szociális kihívásokra / Zdrav odgovor na socialne izzive Zala County Development Public Nonprofit Ltd. 2 1  €                          264.207,44
29 SIHU56 e-documenta Pannonica Interdisciplinarna baza podatkov o kulturni dediščini območja za povečanje atraktivnosti krajev

Interdiszciplináris adatbázis a térség kulturális örökségéről a települések vonzerejének növeléséhez

Pomurje museum Murska Sobota 1 1  €                          364.550,97
30 SIHU57 IronCurtainCycling Közös kerékpáros turisztikai desztináció létrehozása a Vasfüggöny által kettészakított határtérség integrációjára, a rurális területek bevonásával a zöld turizmusba Local Government of Zala County 1 1  €                      1.999.977,75
31 SIHU58 ODDO Od knjige do doma / Könyvtől az otthonig Parish Odranci 1 1  €                            91.315,71
32 SIHU61 STAY TRAJNOSTNI TURIZEM KOT KLJUČNI DEJAVNIK POVEČANJA PRIVLAČNOSTI PREKOMEJNE REGIJE/

A FENNTARTHATÓ TURIZMUS KULCSFONTOSSÁGU TÉNYEZŐJE A HATÁRON ÁTNYÚLÓ RÉGIÓ VONZEREJÉNEK NÖVELÉSÉBEN

RADIO MURSKI VAL, radio company, Ltd. 1 1  €                          409.726,09
33 SIHU62 GREENLOC TURIZEM V TRENDU ZELENE PRIHODNOSTI / TURIZMUS A ZÖLD JÖVŐ TRENDJÉBEN Local development foundation for Pomurje region 1 1  €                          439.658,38
34 SIHU63 ESCAPE POBEG IZ ZGODOVINE V PRIHODNOST – PO POTI STRPNOSTI / MENEKÜLÉS A TÖRTÉNELEMBŐL A JÖVŐBE – A TOLERANCIA ÚTJÁN Municipality of Apače 1 1  €                          820.996,06
35 SIHU64 GastroFuture A jövő gasztronómiája az oktatás segítségével/Gastronomija prihodnosti s pomočjo izobraževanja Zala County Foundation for Enterprise Promotion 1 1  €                          311.084,34
36 SIHU65 Greenfoot Greenfoot –  Hiánypótló túraútvonal kialakítása Zalaegerszeg és Muraszombat között innovatív elemekre és minőségi szolgáltatásokra építve Municipality of Zalaegerszeg City of County Rank 1 1  €                          592.654,13
37 SIHU66 LIVE GREEN TOURISM Povezovanje zelene turistične ponudbe z vpeljevanjem novih možnosti nastanitev / A zöld turisztikai kínálat összekapcsolása új szálláshelyi kapacitások bevezetésével. Slovene Chamber of agriculture and forestry – Institute of Agriculture and Forestry Murska Sobota 1 1  €                          461.138,59
38 SIHU69 IMAGINE Izboljšanje institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem energetske in klimatske pismenosti / Intézményi együttműködés növelése az energia- és klímaismeretek erősítésével // Improving institutional cooperation through fostering energy and climate literacy University of Maribor 2 1  €                          157.573,23
39 SIHU67 R-CELL Regional Center for Lifelong learning Adult education center Lendava 2 1  €                          173.901,80
40 SIHU71 ReCharge Na novo napolnjene obmejne e-mobilne regije / Határmenti E-Mobil régiók újratöltve Zala County Development Public Nonprofit Ltd. 2 1  €                          341.197,88
41 SIHU72 EAT & DRINK LOCAL Spodbujanje trajnostnega čezmejnega sodelovanja na področju uporabe lokalne hrane / A fenntartható, határokon átnyúló együttműködés ösztönzése a helyi élelmiszer használata területén The Research and Educational Centre Mansion Rakičan 2 1  €                          346.962,94
42 SIHU74 GUSTO Gasztronómia-turizmus: a Várostól a Vidékig

Kulinarika v mestnem in podeželskem turizmu

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje 1 1  €                          324.785,00
43 SIHU76 CHERISH CASTLES – SUSTAINABLE HERITAGE Foundation for Events, Traditions and Culture of Egervár 2 1  €                          211.295,55
44 SIHU77 MURARABA.EU Kreiranje in plasiranje novega turističnega produkta kot integralnega dela sodobne turistične ponudbe naravne in kulturne dediščine med Muro in Rabo HI-FI Videostudio d.o.o. 1 1  €                          712.545,63
45 SIHU78 ODDO Od knjige do doma /A »Könyvtől az otthonig« Parish Odranci 1 1  €                            91.315,71
46 SIHU81 ETHOS TOUR Etični turizem / Etikus turizmus Municipality Moravske Toplice 1 1  €                      1.149.672,50

 

OBVESTILO O POTEKU ROKA ZA ODDAJO PROJEKTNIH VLOG

deadlineObveščamo vas, da bo v petek, 12. februarja 2016, ob 23.59 uri potekel rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

V zvezi z bližajočim se potekom roka vas pozivamo, da vaše projektne vloge oddate čim prej in ne čakate do zadnjega trenutka.

V okviru Skupnega sekretariata Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska vam bo vsebinska podpora (T: 01 400 3162) in podpora v zvezi z vnosom v sistem eMS (T: 01 400 3160) na voljo do 17. ure.

Tehnična podpora (v primeru morebitne nedostopnosti elektronskega sistema spremljanja) bo na voljo do 24. ure in sicer na naslednji telefonski številki: 01 400 34 52.

Želimo vam uspešno oddajo vlog!

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije

Obveščamo vas o spremembi razpisne dokumentacije v okviru Javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, ki je bil objavljen 18.12.2015.

Spremeni se Izjava Projektnega partnerja.

Pri oddaji vaše vloge prosimo uporabite novo prilogo.

Popravki v razpisni dokumentaciji

Izjava projektnega partnerja – Projektpartneri nyilatkozat FINAL

Delavnici za prijavitelje v okviru 1. roka za oddajo projektnih predlogov

workshop1_collage

V okviru 1. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 sta bili izvedeni dve delavnici, namenjeni potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Read more

Prijava na delavnice za prijavitelje

Obveščamo vas, da je možna prijava na delavnice za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020, ki bosta 13. januarja 2016 v kraju Sombotel (Madžarska) in 18. januarja 2016 v kraju Radenci (Slovenija).

Read more

Vesele praznike!

Si-HU 2015_nova_2

Objavljen javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi Organa upravljanja, objavlja Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020. Javni razpis je namenjen upravičenim prijaviteljem iz Slovenije in Madžarske. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja in sicer je za financiranje projektov na voljo 13.295.015,00 EUR sredstev ESRR.

Read more