Video navodila za izpolnjevanje časovnice in zbirnika regresa

Obveščamo vas, da so na spletni strani programa objavljena video navodila za izpolnjevanje časovnice in zbirnika regresa za slovenske upravičence. Video navodila, ki vam bodo v pomoč pri izpolnjevanju teh dveh dokumentov, so bila pripravljena s strani slovenske nacionalne kontrolne enote. Več informacij vam je na voljo na naslednji strani.

 

Delavnica za prijavitelje v okviru 3. roka za oddajo projektnih predlogov

V okviru 3. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 je bila izvedena delavnica, namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Delavnica je potekala v četrtek, 2. marca 2017 v Mestni hiši v Zalaegerszegu.

V uvodnem delu delavnice ja udeležence pozdravil dr. Attila Pál, predsednik Skupščine Županije Zala, v nadaljevanju pa sta organ upravljanja in skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavila program sodelovanja, podala informacije o javnem razpisu, povzela najpogostejše administrativne napake, predstavila pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji vnesli in oddali projektne vloge. Prav tako so bili podani napotki za pripravo uspešnih projektov.

Tretji rok za oddajo projektov bo potekel 11. aprila 2017.

Za več informacij o delavnici kliknite na Delavnica za prijavitelje v okviru 3. roka za oddajo projektnih predlogov.

Natečaj za nagrado »RegioStars 2017«

 

 

 

 

 

Evropska komisija je objavila natečaj za nagrado RegioStars 2017 – ta letna nagrada praznuje letos že 10. obletnico – za najbolj inovativne regionalne razvojne projekte, ki so sofinancirani s sredstvi evropskih strukturnih skladov. Nagrade najboljšim bodo podeljene 10. oktobra 2017 in sicer v Tednu evropskih regij in mest (OPEN DAYS) v Bruslju.

Nagrade za leto 2017 bodo podeljene v naslednjih kategorijah:

1) Pametna specializacija za inovacije MSP
2) Energetska skupnost: ukrepi za podnebje
3) Krepitev vloge žensk in njihovo aktivno sodelovanje
4) Izobraževanje in usposabljanje
5) CityStars: Mesta v digitalnem prehodu

Za nagrado v letu 2017 bodo izbrani finalisti povabljeni na podelitev nagrad RegioStars 2017, ki bo potekala v okviru dnevov odprtih vrat oktobra 2017.

Več informacij in prijavni obrazci so vam na voljo na:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

Rok za oddajo najbolj inovativnih projektov s strani Organ upravljanja Evropski komisiji je 10. april 2017. Zainteresirani vodilni upravičenci (partnerji) naj predložijo svoje prijave, po možnosti v angleškem jeziku, najkasneje do 5. aprila 2017 Organu upravljanja / Skupnemu sekretariatu na elektronski naslov: si-hu.svrk@gov.si.

V primeru dodatnih vprašanj se prosim obrnite na: regiostars2017@iservice-europa.eu

 

 

 

Prijava na delavnico za prijavitelje

Obveščamo vas, da je možna prijava na delavnico za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020, ki bo 2. marca 2017 v kraju Zalaegerszeg (Madžarska).

Read more

Odobreni projekti v okviru drugega roka za oddajo projektnih vlog

V okviru 4. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS), ki je potekalo 16. januarja 2017 v Gosztoli na Madžarskem so člani OzS odobrili projekte, ki so bili predloženi v okviru 2. roka za predložitev vlog.

V okviru drugega roka za oddajo projektnih vlog je bilo predloženih skupno 43 projektnih vlog. Na zasedanju so člani OzS razpravljali o 34 vlogah, ki so bile administrativno ustrezne in ocenjene z vidika kakovosti. Odbor je potrdil 5 projektnih predlogov, nadaljnjih 5 projektnih predlogov je bilo odloženih, 22 projektnih predlogov pa je bilo zavrnjenih.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma meseca marca sklenjene pogodbe o sofinanciranju z ESRR sredstvi.

V okviru prednostne osi 1 so bili odobreni 4 projekti v skupni vrednosti 5.425.400,89 EUR ESRR, in sicer:

  • GO IN NATURE
  • IronCurtainCycling
  • ESCAPE
  • Guide2Visit

V okviru prednostne osi 2 je bil odobren 1 projekt v vrednosti 349.829,11 EUR ESRR, in sicer:

  • Right Profession II

Skupaj bo tako v programu po zaključku prvega in drugega roka Javnega razpisa vezanih ca. 6,6 mio EUR ESRR sredstev oz. ca. 45 % vseh razpoložljivih programskih sredstev.

Sklepe nadzornega odbora si lahko pogledate tukaj.

 

3. ROK ZA PREDLOŽITEV PROJEKTNIH VLOG

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko kot prijavitelji vloge predložite neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

 Tretji rok za predložitev vlog v okviru programa bo potekel 11. aprila 2017, ob 12.00 uri.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so vam na voljo na spletni strani programa.

 

Želimo vam uspešno pripravo projektnih vlog!

 

Vesele praznike!

Organ upravljanja in Skupni sekretariat vam želijo vesel božič in srečno novo leto 2017!

 

VABILO NA POHOD OD BUDINCEV DO ANDOVCEV

Krajinski park Goričko vabi na prvi čezmejni pohod v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség, ki bo v nedeljo 8.1.2017 ob 10:00, kjer se boste kot že nekaj let, prebujali v Novem letu v Budincih.

Več informacij je na voljo tukaj.

Koristne informacije o poti pa so na volju na tej povezavi.

Vabilo_Pohod-3karlof-2017

Odločitev o projektih odložena

Na programu Interreg V-A Slovenija-Madžarska ni bil odobren noben projekt, kar pomeni, da člani Odbora za spremljanje niso dosegli soglasja o odobritvi / odložitvi / zavrnitvi / uvrstitvi na rezervni seznam za projekte prispele v okviru drugega roka za oddajo. Odločitev o projektih bo sprejeta na naslednji ad-hoc seji Odbora za spremljanje, ki bo potekala 16. januarja 2017.

Dne 5. in 6. decembra 2016 Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska na svojem 3. zasedanju na Mariborskem Pohorju, Slovenija, ni odobril nobenega projekta za sofinanciranje. V okviru drugega roka za oddajo projektnih vlog je sicer bilo predloženih skupno 43 vlog, 34 od njih je bilo nato ocenjenih z vidika kakovosti.

 

Sklepe Odbora za spremljanje si lahko pogledate tukaj.

 

 

34 od 43 projektnih vlog v okviru drugega roka za oddajo je administrativno ustreznih

V ponedeljek, 25. julija 2016, se je zaključil drugi rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Do zaključka roka je bilo oddanih 43 projektnih vlog. Rezultat pregleda, ki je bil izveden in zaključen je 34 projektov, ki so skladni s kriteriji za ugotavljanje administrativne ustreznosti in upravičenosti. Teh 34 projektnih vlog je sedaj predmet ocenjevanja kakovosti.

Projekti, ki niso prestali preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti, imajo možnost za ponovno oddajo dodelane projektne vloge. Naslednji rok za oddajo projektnih vlog se predvideva v mesecu februarju 2017.

si.docx